Prezentacije Dijalozi u obrazovanju 2017

Pravednost obrazovanja u Srbiji: Uloga kulturnog kapitala u reprodukciji društvenih nejednakosti

Snežana Štrangarić, Vesna Rodić Lukić, Mia Marić   APSTRAKT   PPT

Analiza podataka o nastavnicima u osnovnom i srednjem obrazovanju – demografski podaci, zapošljavanje, napuštanje profesije

Tatjana Skočajić   APSTRAKT   PPT

Kako i koliko nastavnici doprinose postignuću učenika u matematici u TIMSS studiji?

Dušana Šakan i Marija Manasijević   APSTRAKT   PPT

Ishodi upisa (ne)željene srednje škole – preliminarni rezultati

Nataša Simić, Milica Vukelić i Olga Marković Rosić   APSTRAKT   PPT

Faktori postignuća iz matematike u različitim tipovima srednjih škola – distribucija i efekti

Vitomir Jovanović, Tijana Jokić   APSTRAKT   PPT

Matematička pismenost i rešavanje problema:implikacije za školsku praksu

Marina Videnović, Jelena Radišić   APSTRAKT   PPT

Doprinos nastave srpskog jezika čitalačkoj pismenosti učenika

Sonja Banjac, Smiljana Jošić   APSTRAKT   PPT

Finansijska pismenost, veština XXI veka: konceptualizacija i analiza PISA rezultata

Mladen Stamenković   APSTRAKT   PPT

Matematičko obrazovanje u Srbiji – refleksije u evaluativnoj praksi učitelja

Jasmina Milinković i Milana Dabić Boričić   APSTRAKT   PPT

Relevantnost personalnih i spoljašnjih faktora za postignuće u matematici

Ljiljana B. Lazarević, Ana Orlić   APSTRAKT   PPT

Odnos vizuelno-spacijalne sposobnosti i postignuća na PISA zadacima čitalačke pismenost

Dejana Mutavdžin   APSTRAKT   PPT

Kako nastavnici iz Srbije procenjuju svoje potrebe za stručnim usavršavanjem? Rezultati međunarodne studije OECD/TALIS 2013

Danijela S. Petrović, Dobrinka R. Kuzmanović   APSTRAKT   PPT

Povratne informacije koje dobijaju nastavnici u Srbiji: Sekundarne analize TALIS 2013 istraživanja

Ivana Anđelković, Danijela S. Petrović   APSTRAKT   PPT