Home

Udruženje Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji je dobrovolјno, nevladino i neprofitno udruženje. Osnovi cilj Društva je da poveže istraživače u oblasti obrazovanja u Srbiji i podstakne uspešnu naučno-istraživačku saradnju unutar ove oblasti. Takođe Društvo će aktivno raditi na povezivanju članova Društva sa međunarodnim organizacijama u oblasti obrazovanja, uz podsticanje rada i saradnje istraživača iz Srbije sa kolegama iz oblasti obrazovanja u evropskim i međunarodnim krugovima. Na kraju cilj Društva je i da aktivno povezuje istraživače u oblasti obrazovanja u Srbiji sa kreatorima obrazovne politike i podstiče saradnju u cilјu delotvornog odlučivanja.

Ako ste zaposleni u istraživačkoj instituciji, čija je delatnost (ili jedna od delatnosti) obavlјanje istraživanja u oblasti obrazovanja; zaposleni ste u naučno-nastavnoj instituciji; pohađate master ili doktorski program u nekoj naučno-nastavnoj instituciji u oblasti obrazovanja ... pridružite nam se!

Kontaktirajete nas

Ako želite da nam postavite pitanje pišite nam na sledeću adresu:
sekretar@dios.edu.rs

ili ispunite kontakt formular

Dijalozi u obrazovanju 2018

Saznajte više

Resursi

Ovde možate pronaći izveštaje i publikacije relevantne za domen obrazovanja. Ukoliko postoji publikacija koju želite da dodamo u ovaj segment sajta, pišite nam.

Resursi

Vesti

Konkurs za PISANјE SAŽETAKA ZA OBRAZOVNU PRAKSU

Da bi istraživanja u oblasti obrazovanja mogla da ispune svoju važnu društvenu ulogu, neophodna je dobra komunikacija između istraživačke zajednice i onih koji su zainteresovani da koriste istraživačke nalaze, što se posebno odnosi na vaspitače, učitelјe, nastavnike, stručne saradnike, direktore škola itd. U tom smislu istraživači u obrazovanju imaju odgovornost da svoje nalaze učine dostupnim […]

Naučni skup – Predlozi novih politika u obrazovanјu zasnovani na sekundarnim analizama istraživačkih nalaza međunarodnih i domaćih istraživanja

Poziv za Naučni skup – Predlozi novih politika u obrazovanјu zasnovani na sekundarnim analizama istraživačkih nalaza međunarodnih i domaćih istraživanja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Društvom istraživača u obrazovanju u Srbiji objavlјuje poziv za naučni skup pod nazivom: Predlozi novih politika u obrazovanju zasnovani na sekundarnim analizama istraživačkih nalaza međunarodnih […]

Sezonske škole za mlade istraživače u organizaciji EERA

Svake godine Evropska asocijacija istraživača u obrazovanju (EERA) organizuje seminare namenjene mladim istraživačima. Objavljene su prve informacije o sezonskim školama za kalendarsku 2015 godinu. Više informacija možete naći ovde

ECER 2015

ECER 2015 – Obrazovanje i tranzicija, Prilozi istraživanja u obrazovanju (ECER 2015 “Education and Transition. Contributions from Educational Research”) će se održati od 7-11 septembra 2015. u Budimpešti. Više informacija o rokovima i načinima prijavljivanja radova možete pronaći ovde