Održana prva konferencija „Dijalozi o obrazovanju“

Prva samostalna naučna konferencija Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji održana je 19. aprila na Filozofskom fakultetu u Beogradu pod nazivom „Dijalozi u obrazovanju 2016“. Na konferenciji su učestvovali predstavnici institucija koje su se svojim delovanjem pozicionirale kao relevantne u oblasti istraživanja obrazovanja u Srbiji.

Dijaloge su svojim pozdravnim govorima započeli Vojislav Jelić, dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu, Srđan Verbić, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Dragica Pavlović Babić, predsednica Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji.

Sa ciljem da postane platforma za razmenu ideja i empirijskih nalaza u oblasti obrazovanja, konferencija je obuhvatila aktuelne i relevantne istraživačke studije u oblasti obrazovanja u Srbiji koje su se bavile temama inkluzivnog obrazovanja, ranog napuštanja školovanja, nasilja u školi, obrazovanja nastavnika, horizontalnog učenja između škola, kvaliteta i pravednosti obrazovanja. Svi projektni rezultati saopšteni su imajući na umu perspektivu obrazovnog sistema i potrebu za daljim razvojem obrazovanja u Srbiji.

Prikazano je 18 istraživačkih projekata, a neke od organizacija koje su učestvovale u njihovoj realizaciji su: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Unicef kancelarija u Beogradu,  Institut za psihologiju, Institut za pedagoška istraživanja, Institut za pedagogiju i andragogiju, Tim Vlade Republike Srbije za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Centar za obrazovne politike.

Na konferenciji je učestvovala i prof. dr Judith Hollenweger Haskell sa Univerziteta u Cirihu koja je predstavila evropske obrazovne politike koje se odnose na kompetencije nastavnika za inkluzivno obrazovanje.

Prezentacije sa konferencije možete pronaći na zvaničnoj internet stranici Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji, u sekciji posvećenoj Dijalozima.

DSCF6070DSCF6153 DSCF6225