Naučni skup – Predlozi novih politika u obrazovanјu zasnovani na sekundarnim analizama istraživačkih nalaza međunarodnih i domaćih istraživanja

Poziv za Naučni skup – Predlozi novih politika u obrazovanјu zasnovani na sekundarnim analizama istraživačkih nalaza međunarodnih i domaćih istraživanja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Društvom istraživača u obrazovanju u Srbiji objavlјuje poziv za naučni skup pod nazivom: Predlozi novih politika u obrazovanju zasnovani na sekundarnim analizama istraživačkih nalaza međunarodnih i domaćih istraživanja

Poziv je otvoren za istraživače/ce koje su zaposleni u naučno-nastavnim i/ili istraživačkim institucijama na teritoriji Srbije. Poziv je takođe otvoren i za istraživače/ce koji su zaposleni u naučno-nastavnim i/ili istraživačkim institucijama u inostranstvu, ali poseduju državlјanstvo Republike Srbije. Istraživači sa nastavničkih fakulteta se posebno ohrabruju da prijave one predloge koji uknjučuju saradnju na analizi podataka sa saradnicima praktičarima.

Poziv je otvoren i za istraživače zaposlene u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Stručna udruženja nastavnika se takođe ohrabruju da se prijave na konkurs.

Propozicije konkursa  su dostupne ovde link ka pozivu