ECER 2014

EERA i Univerzitet u Portu (Portugal) pozivaju istraživače u oblasti obrazovanja do prijave radove na Evropskoj konferenciji u oblasti istraživanja obrazovanja (European Conference on Educational Research-ECER 2014). Godišnja konferencija se održava u organizaciji European Educational Research Association (EERA) i redovno okuplja oko 2 500 istraživača u ovoj oblasti. Više informacija možete pronaći na:

Conference flyer

Call for proposals

Empirijska istraživanja u psihologiji 2014 – EIP14

Po tradiciji, u martu mesecu 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, održaće se 20. EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA U PSIHOLOGIJI (EIP14). Datumi održavanja skupa su 28. 29. i 30. mart (petak, subota i nedelja).Organizatori skupa su Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. U okviru skupa predviđena su plenarna izlaganja, usmena saopštenja (klasifikovana po oblastima u odgovarajuće sesije) i okrugli stolovi. Rok za prijavu rezimea radova je 26.01.2014. godine. Višeinformacja možete pronaći na http://www.empirijskaistrazivanja.org/

JURE 2014

Konferencija JURE 2014 – Learning and Instruction Inside Out održaće se na Kipru od 30 juna do 4 jula 2014 godine.Ovaj događaj je namenjen mladim istraživačima tj. studentima doktorskih nauka, kolegama koji su stekli zvanje doktora nauka u posljednje dve godine kao i master studentima. Više informacija i o konferenciji možete pronaći ovde http://www.earli-jure2014.org/