Initial training and transition to working life. Volume 3: The teaching profession in Europe: Profile, trends and concerns.

U ovoj publikaciji analiziraju se, za 30 evropskih zemalјa, različiti aspekti inicijalnog obrazovanja nastavnika (organizacija, struktura i sadržaj kao i pregled reformi preduzetih od 1970) i mere facilitiranja ulaska novih nastavnika u profesionalni život.

KLjUČNE REČI: inicijalno obrazovanje nastavnika, nastavnici, Evropa

IZVOR: Eurydice

GODINA OBJAVLjIVANjA: 2002

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

JEZIK: engleski

Dokument je dostupan ovde

Keeping teaching attractive for the 21st century. Volume 4, The teaching profession in Europe: Profile, trends and concerns

U ovoj studiji razmatraju se pet predloga kako povećati atraktivnost nastavničke profesije: raspoloživost diversifikovanijih oblika obrazovanja; veća konzistentnost između inicijalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja nastavnika; uloga finansijskih podsticaja u politici novčanih naknada; promovisanje mobilnosti kao način uravnotežavanja ponude i potražnje; i motivisanje nastavnika koji se bliže odlasku u penziju da ostanu u službi.

KLjUČNE REČI: nastavnici, obrazovanje nastavnika, Evropa

IZVOR: Eurydice

GODINA OBJAVLjIVANjA: 2004

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

JEZIK: engleski

Dokument je dostupan ovde

Reforms of the teaching profession: a historical survey (1975-2002). Supplementary report, The teaching profession in Europe: Profile, trends and concerns

U ovoj studiji predstavlјeni su opšti trendovi najvažnijih reformi koje su se dogodile između 1975 i 2002. godine u 30 evropski zemalјa, a koje su imale uticaj na nastavničku profesiju. Glavni aspekti na koje je usmerena pažnja su: inicijalno obrazovanje i stručno usavršavanje nastavnika, politika novčanih naknada i uslovi rada (radno vreme, radni status, zapošlјavanje i penzionisanje).

KLjUČNE REČI: nastavnici, reforma, Evropa

IZVOR: Eurydice

GODINA OBJAVLjIVANjA: 2005

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

JEZIK: engleski

Dokument je dostupan ovde

Supply and demand. Volume 2, The teaching profession in Europe: Profile, trends and concerns

U ovoj studiji analizirane su demografske projekcije za 30 evropskih zemalјa, balans između ponude i potražnje, procedure zapošlјavanja i privremenog zamenjivanja nastavnika, vanredne mere u slučaju nedostatka nastavnika, kao i specijalne mere da se privuku kvalifikovani mladi lјudi u nastavničku profesiju.

KLjUČNE REČI: nastavnici, ponuda i potražnja, Evropa

IZVOR: Eurydice

GODINA OBJAVLjIVANjA: 2002

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

JEZIK: engleski

Dokument je dostupan ovde

Levels of Autonomy and Responsibilities of Teachers in Europe

U ovoj studiji razmatra se kurikularna autonomija škola i nastavnika na nivou osnovnog obrazovanja u 30 evropskih zemalјa. Teme koje se obrađuju su: uzroci i efekti reformi u proteklih 20 godina na autonomiju nastavnika u oblasti kurikuluma, nastavnih metoda i ocenjivanja učenika; oblici ugovornog određivanja radnog vremena i opis poslova nastavnika; organizacija kontinuiranog profesionalnog razvoja; doprinos koji reformama i obrazovnim inovacijama daju nastavnici; kao i metodi vrednovanja rada nastavnika.

KLjUČNE REČI: nastavnici, autonomija, upravlјanje, Evropa, profesionalni razvoj, stručno usavršavanje, vrednovanje

IZVOR: Eurydice

GODINA OBJAVLjIVANjA: 2008

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

JEZIK: engleski

Dokument je dostupan ovde