The Salamanca statement and Framework for action on special needs education

Ovo saopštenje je usvojeno na Svetskoj konferenciji o obrazovanju osoba sa posebnim potrebama u Salamanki (Španija, 7-10. juna 1994) – ono reafirmiše posvećenost inicijativi Obrazovanje za sve, prepoznajući neophodnost i urgentnost obezbeđivanja obrazovanja za svu decu, mlade ljude i odrasle i principa da redovne škole treba da se prilagode za prihvat sve dece.

KLJUČNE REČI: inkluzivno obrazovanje, posebne potrebe, politika

IZVOR:  UNESCO

GODINA OBJAVLJIVANJA: 1994

TIP DOKUMENTA:  Deklaracija

 

Dokument je dostupan ovde