Sanja Tatić Janevski

Biografija

Diplomirala  (1984.)  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz porodične medijacije (2006.) završila na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Master akademske studije obrazovne politike (zajednički program Univerziteta u Kragujevcu i Beogradu) završila (2014.) sa temom  Stručno usavršavanje nastavnika u funkciji unapređivanja obrazovanja romskih učenika. Dobila licencu za Dinamičku procenu potencijala za učenje (LPAD standard)  na Feuerstein Institute, Jerusalem (2016.).

Stručni saradnik u više osnovnih škola u Beogradu i nastavnik psihologije (1988-2008.) Savetnik koordinator u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV, 2006.-20019.) u Centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju na projektima i poslovima vezanim za unapređivanje sistema profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju i kompetencijama zaposlenih u obrazovanju (2009-2016.). U Sektoru za specifična pitanja u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju na podršci obrazovanju darovitih i talentovanih učenika (2016-2019.) Bila je koordinator radne grupe za izradu Pravaca razvoja obrazovanja darovite i talentovane dece i  učenika, (2007. ZUOV),  i član Radne grupe za izradu predloga  kriterijuma za finansiranje školovanja i usavršavanje mladih talenata pri Fondu za mlade talente (Ministarstvo omladine i sporta, 2008. godine).

Koautor i voditelj programa stručnog usavršavanja „Romsko dete i škola“ (2003-2014.) ; voditelj obuka u okviru DILS projekta Ministarstva prosvete RS, 2010/11 i programa obuke Izrada individualnog obrazovnog plana za darovitog učenika 2011/12; autor i voditelj praktičnog dela Obuke za primenu testa TIP1 (2008-2014.)

Koautor Vodiča za uvođenje u posao Stručnih saradnika u   obrazovno vaspitnim  ustanovama (ZUOV 2006.), vodiča Mentor i pripravnik-Vodič za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike, (ZUOV 2009); Priručnika za planiranje stručnog usavršavanja i napredovanja, (ZUOV 2009).

Istraživačko-razvojni projekti

Plan za podsticanje učenika sa izuzetnim sposobnostimau okviru saradnje škole i specijalizovanih institucija (2012 - 2013) Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, istraživač

Podrška školama u pripremi i sprovođenju individualnog obrazovnog rada s učenicima izuzetnih sposobnosti (2013-2014), istraživač

Unapređivanje uslova života u romskom naselju Deponija kroz: legalizaciju, obrazovanje, ekonomiju, stanovanje, komunalije, ženske programe i jačanje lokalne zajednice (2000– 2003), koordinator programa edukativne podrške, projekat OEBSa, realizator Društvo za unapređenje romskih naselja (Beograd).

Bibliografija

Altaras Dimitrijević A., Tatić Janevski S. (2016). Obrazovanje učenika izuzetnih sposobnosti: Naučne osnove i smernice za školsku praksu, Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Tatić Janevski, S., Starčević, J.(2012). Identifikacija darovitih u osnovnim školama u Srbiji, (41-65) u Altaras, A. (ur.) Darovitost: pogledi i ogledi, Beograd: Filozofski fakultet Beograd.

Macura-Milovanović, S. Tatić-Janevski, S., Kovačević, M., Arsić, M. (2010). Pogled izbliza: socijalno pedagoški aspekti rada sa romskom decom i roditeljima u naselju Deponija, (191-209) u Macura-Milovanović, S. (ur) Socijalna pedagogija u nastajanju – traženje odgovora na problem društveno isključenih grupa, Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Šefer, J. and Tatić Janevski, S. (2010). Curricula for gifted students in Serbia (380-392) in Maker, J. and Schiever W. S. (eds) Curriculum Development and Teaching Strategies for Gifted Learners (3th ed), Austin Texas: PRO ED Inc.

Protić, J.,  Tatić Janevski, S. i Đurić Z. (2009). Obrazovanje darovitih u zemljama Evropske unije i Srbiji, Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.