Problemi i perspektive dece sa posebnim potrebama

U ovom radu se razmatraju problemi dece sa posebnim potrebama i perspektive za njihov razvoj. Ističe se, takođe,da je inkluzivno obrazovanje moguće rešenje problema sa kojima se suočavaju deca sa posebnim potrebama i način da se njihov razvoj stimuliše i unapređuje.

KLJUČNE REČI: inkluzivno obrazovanje, deca sa posebnim potrebama, razvoj, negativni stavovi, nepodsticajna sredina, očuvani potencijali

IZVOR:  Institut za pedagoška istraživanja

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2006

TIP DOKUMENTA: Naučni članak

 Dokument je dostupan ovde