Predstavljeni nalazi istraživačke studije „Praćenje inkluzivnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja“

Rezultati prve nacionalne istraživačke studije „Praćenje inkluzivnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji“ predstavljeni su na konferenciji održanoj 09. decembra u Beogradu, u organizaciji Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji (DIOS) i Fondacije za otvoreno društvo. Studija je sprovedena na uzorku od 23 predškolske ustanove odabrane tako da oslikavaju raznovrsnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji u pogledu veličine ustanove i socio-ekonomskog statusa opštine u kojoj rade, što je čini prvom studijom ovog obima koja se bavila temom inkluzivnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u našoj zemlji. Nalazi su ukazali na oblasti u kojima je tokom protekle decenije postignut značajan napredak i ostvareni respektabilni rezultati, kao i na oblasti u kojima je predškolskim ustanovama potrebna dodatna podrška.

Oko sedamdeset učesnika konferencije imalo je priliku da se upozna sa rezultatima i da diskutuje o njihovom značaju za unapređenje inkluzivnih praksi i politike na predškolskom nivou. U radu konferencije učestvovali su predstavnici predškolskih ustanova i lokalnih samouprava koje su učestvovale u istraživanju, predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja, kao i visokoškolskih ustanova zaduženih za obrazovanje vaspitača i stručnih saradnika. Oslanjajući se na iznete nalaze, u poslepodnevnom delu rada formulisane su preporuke za obrazovne politike koje su uvažile perspektive različitih aktera u vaspitnom i obrazovnom procesu na predškolskom nivou.