Dijalozi u obrazovanju 2017

Naučna konferencija po pozivu

„Dijalozi u obrazovanju 2017" 

 

Druga konferencija Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji „Dijalozi u obrazovanju 2017“ biće održana 27. aprila 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Cilј ovogodišnje konferencije je da prikaže istraživanja čiji rezultati su od izuzetnog značaja za obrazovne politike u Srbiji. Poseban naglasak ovogodišnjeg skupa je na podršci profesionalnom razvoju mladih istraživača koji su u prethodnom periodu radili na sekundarnim analizama podataka dobijenih u evaluacionim studijama u oblasti obrazovanja.

Ove godine konferencija će obuhvatiti prikaz završenih istraživanja, kao i prikaz istraživanja u nastajanju, sa cilјem da obezbedi povratnu informaciju za istraživače koja će im omogućiti da unaprede sopstvena istraživanja.

 

Rezimei radova saopštenih na skupu biće objavlјeni na zvaničnoj internet stranici Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji. Radovi saopšteni na skupu biće objavlјeni u celini u tematskom zborniku. Svi radovi biće recenzirani u skladu sa Pravilnikom o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnioistraživačkih rezultata istraživača Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 

Vidimo se na Dijalozima!

 

 

Programski odbor
dr Aleksandar Baucal
dr Vera Rajović
dr Vitomir Jovanović
dr Dragica Pavlović Babić
Jasminka Marković
Jelena Marković
dr Jelene Radišić
dr Marina Videnović
dr Nataša Simić

 

Organizacioni odbor
dr Dragica Pavlović Babić
dr Jelena Radišić
dr Nataša Simić
Olja Jovanović