Dijalozi u obrazovanju 2018

Naučna konferencija po pozivu

„Dijalozi u obrazovanju 2018″ 

 

Poštovani saradnici,

Obaveštavamo vas da će treća konferencija Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji „Dijalozi u obrazovanju 2018“ biti održana 21. marta 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

S obzirom da svake godine pokušavamo da pokrenemo dijaloge o temama značajnim za obrazovanje, ovogodišnja konferencija teži da prikaže istraživanja koja daju značajne preporuke za nastavnu praksu. Kao i prethodnih godina, poseban naglasak će biti na podršci profesionalnom razvoju mladih istraživača. Ove godine konferencija će obuhvatiti prikaz istraživanja koja su nastala u okviru projekta „Ka unapređenju istraživačkih kapaciteta ključnih za obrazovanje i prakse nastavnika u Srbiji i Estoniji“, koji u saradnji realizuju Filozofski fakultet i Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, Univerzitet za obrazovanje nastavnika u Bjenu, Švajcarska i Institut za obrazovanje u Tartuu, Estonija.

Vidimo se na Dijalozima!

 

 

Programski odbor

dr Aleksandar Baucal
dr Dragica Pavlović Babić
dr Sanja Blagdanić
dr Nevena Buđevac
dr Francesco Arcidiacono
dr Jelena Radišić
dr Nataša Simić
Olja Jovanović

Organizacioni odbor

dr Dragica Pavlović Babić
dr Jelena Radišić
dr Nataša Simić
Olja Jovanović