PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, policies and practicies (Vol. IV)

Kroz analizu PISA podataka, publikacija razmatra pitanje povezanosti učeničkih postignuća sa različitim karakteristikama pojedinačnih škola i obrazovnog sistema u celini, poput načina na koji škole selektuju i grupišu učenike, resursa koje država opredeljuje za obrazovanje, školske klime i drugih karakteristika sredine za učenje koju kreira škola i dr.

 

KLJUČNE REČI:           PISA, obrazovne politike, obrazovni sistem, sredina za učenje, obrazovne prakse

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2013

TIP DOKUMENTA:                               Izveštaj

Dokument je dostupan ovde