PISA 2012 Results: Ready to Learn. Students’ Engagement, Drive ans Self-Beliefs (Vol. III) – preliminary version

Treći tom PISA 2012 rezultata bavi se uključenošću učenika u školske zadatke, njihovom motivacijom za uspeh i uverenjima u vezi sa nastavom matematike.

KLJUČNE REČI:                   učenička motivacija, učenička uverenja, učenje matematike, PISA

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2014

TIP DOKUMENTA:                          Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde