Konferenciju »Pedagoška istraživanja i školska praksa«

Institut za pedagoška istraživanja iz Beograda i Učitelјski fakultet, Univerziteta u Beogradu organizuju XVII naučnu konferenciju »Pedagoška istraživanja i školska praksa« Izazovi savremenog obrazovanja: nove uloge nastavnika, učenika i roditelјa. Konferencija će biti održana na Učitelјskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 17. oktobra 2014. godine. Više informacija možete pronaći  na http://www.ipisr.org.rs/detaljnije/news-ipi-uciteljski-2014