Home

Udruženje Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji je dobrovolјno, nevladino i neprofitno udruženje. Osnovi cilj Društva je da poveže istraživače u oblasti obrazovanja u Srbiji i podstakne uspešnu naučno-istraživačku saradnju unutar ove oblasti. Takođe Društvo će aktivno raditi na povezivanju članova Društva sa međunarodnim organizacijama u oblasti obrazovanja, uz podsticanje rada i saradnje istraživača iz Srbije sa kolegama iz oblasti obrazovanja u evropskim i međunarodnim krugovima. Na kraju cilj Društva je i da aktivno povezuje istraživače u oblasti obrazovanja u Srbiji sa kreatorima obrazovne politike i podstiče saradnju u cilјu delotvornog odlučivanja.

Ako ste zaposleni u istraživačkoj instituciji, čija je delatnost (ili jedna od delatnosti) obavlјanje istraživanja u oblasti obrazovanja; zaposleni ste u naučno-nastavnoj instituciji; pohađate master ili doktorski program u nekoj naučno-nastavnoj instituciji u oblasti obrazovanja ... pridružite nam se!

Kontaktirajete nas

Ako želite da nam postavite pitanje pišite nam na sledeću adresu:
sekretar@dios.edu.rs

ili ispunite kontakt formular

Dijalozi u obrazovanju 2018

Saznajte više

Resursi

Ovde možate pronaći izveštaje i publikacije relevantne za domen obrazovanja. Ukoliko postoji publikacija koju želite da dodamo u ovaj segment sajta, pišite nam.

Resursi

Vesti

Konferenciju »Pedagoška istraživanja i školska praksa«

Institut za pedagoška istraživanja iz Beograda i Učitelјski fakultet, Univerziteta u Beogradu organizuju XVII naučnu konferenciju »Pedagoška istraživanja i školska praksa« Izazovi savremenog obrazovanja: nove uloge nastavnika, učenika i roditelјa. Konferencija će biti održana na Učitelјskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 17. oktobra 2014. godine. Više informacija možete pronaći  na http://www.ipisr.org.rs/detaljnije/news-ipi-uciteljski-2014

Dani obrazovnih znanosti

„Dani obrazovnih znanosti“  u organizaciji Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu održaće se 16-17 oktobra  2014 godine. Tema konferencije je “Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama”.  Više informacija o skupu možete naći na http://www.idi.hr/doz2014.

MATM2014

Treća medjunarodna konferencija METODIČKI ASPEKTI NASTAVE MATEMATIKE održaće se na Fakultetu pedagoških nauka 14. i 15. juna 2014. godine. Cilj Konferencije je unapređivanje nastave matematike u osnovnoj školi, sagledavanje aktuelnih trendova i problema u savremenom matematičkom obrazovanju, kao i razvijanje nastavnih kompetencija učitelja. Sve bliže informacije mogu se naći na sajtu konferencije http://matm2014.blogspot.com/

The 4th Spring School on ‘Advanced Methods in Educational Research’

Ovde možete pronaći više informacija o četvrtoj proletnjoj školi u oblasti  ‘Advanced Methods in Educational Research’. Tema ovogodišnje škole je Propensity Score Matching, Instrumental Variables, and Design Issues (computer labs with R). Škola će se održati od 5 do 9 maja 2014. godine u Oslu. Prijavljivanje je do 25.2.2014. Više informacija možete pronaći na http://ifs-dortmund.de/1520.html  

EARLI SIGs u 2014.

Ovde možete pronaći infomacije o konferencijama koje će se održati tokom 2014. godine u organizaciji posebnih interesnih grupa EARLI-a (Special interest groups of EARLI) Lista stručnih skupova SIG-a u 2014.

ECER 2014

EERA i Univerzitet u Portu (Portugal) pozivaju istraživače u oblasti obrazovanja do prijave radove na Evropskoj konferenciji u oblasti istraživanja obrazovanja (European Conference on Educational Research-ECER 2014). Godišnja konferencija se održava u organizaciji European Educational Research Association (EERA) i redovno okuplja oko 2 500 istraživača u ovoj oblasti. Više informacija možete pronaći na: Conference flyer […]

Empirijska istraživanja u psihologiji 2014 – EIP14

Po tradiciji, u martu mesecu 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, održaće se 20. EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA U PSIHOLOGIJI (EIP14). Datumi održavanja skupa su 28. 29. i 30. mart (petak, subota i nedelja).Organizatori skupa su Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. U okviru skupa predviđena su plenarna izlaganja, usmena saopštenja (klasifikovana po […]

JURE 2014

Konferencija JURE 2014 – Learning and Instruction Inside Out održaće se na Kipru od 30 juna do 4 jula 2014 godine.Ovaj događaj je namenjen mladim istraživačima tj. studentima doktorskih nauka, kolegama koji su stekli zvanje doktora nauka u posljednje dve godine kao i master studentima. Više informacija i o konferenciji možete pronaći ovde http://www.earli-jure2014.org/