O nama

Udruženje Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji je dobrovolјno, nevladino i neprofitno udruženje. Osnovi cilj Društva je da poveže istraživače u oblasti obrazovanja u Srbiji i podstakne uspešnu naučno-istraživačku saradnju unutar ove oblasti. Takođe Društvo će aktivno raditi na povezivanju članova Društva sa međunarodnim organizacijama u oblasti obrazovanja, uz podsticanje rada i saradnje istraživača iz Srbije sa kolegama iz oblasti obrazovanja u evropskim i međunarodnim krugovima. Na kraju cilj Udruženja je i da aktivno povezuje istraživače u oblasti obrazovanja u Srbiji sa kreatorima obrazovne politike i podstiče saradnju u cilјu delotvornog odlučivanja.

 

Predsednik Udruženja: dr Dragica Pavlović-Babić

Članovi Upravnog odbora: dr Dijana Plut, Jasminka Čekić-Marković, dr Dragica Pavlović-Babić, dr Jasmina Šefer, dr Jelena Radišić

Članovi Nadzornog odbora: mr Gordana Čaprić, mr Dejan Stanković, Milan B. Vođević

Sekretari Udruženja: Olja Jovanović i Jelena Radišić