Konkurs za PISANјE SAŽETAKA ZA OBRAZOVNU PRAKSU

Da bi istraživanja u oblasti obrazovanja mogla da ispune svoju važnu društvenu ulogu, neophodna je dobra komunikacija između istraživačke zajednice i onih koji su zainteresovani da koriste istraživačke nalaze, što se posebno odnosi na vaspitače, učitelјe, nastavnike, stručne saradnike, direktore škola itd. U tom smislu istraživači u obrazovanju imaju odgovornost da svoje nalaze učine dostupnim i razumlјivim praktičarima i da iz njih slede jasne preporuke za obrazovnu praksu.

U cilјu povećanja dostupnosti istraživačkih nalaza praktičarima Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji i Projekat ”Podrška razvoju lјudskog kapitala i istraživanju – Opšte obrazovanje i razvoj lјudskog kapitala” objavlјuju Konkurs za PISANјE SAŽETAKA ZA OBRAZOVNU PRAKSU proizašlih iz istraživačkih nalaza. Poziv je otvoren za sve zainteresovane istraživače u oblasti obrazovanja. Svaki autor može da prijavi najviše dva sažetka.

Sažeci se prijavlјuju preko veb sajta Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (na adresi www.zuov.gov.rs/naucni-radovi), i to treba učiniti do 16. februara 2015. godine. Svi sažeci će biti recenzirani. Prihvaćeni radovi će biti predstavlјeni na skupu koji će biti organizovan 8. aprila 2015. godine u Beogradu i štampani u Zborniku radova za taj skup. Sažeci će takođe biti uneti u elektronsku bazu sažetaka koja će biti na sajtu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i dostupna za pretraživanje i pregled svim zainteresovanima praktičarima i istraživačima.

link ka prijavnom formularu 

link ka tekstu poziva