Keeping New Teachers: A First Look at the Influences of Induction in the Chicago Public Schools

Ovaj tekst predstavlјa prvi pogled na efekte uvođenja u posao u državnim školama u Čikagu. Na osnovu istraživačkih podataka izvedeni su zaklјučci o tome koliki su efekti učešća nastavnika u programima uvođenja u posao na to kako nastavnici procenjuju kvalitet svojih prvih nastavnih iskustava, da li planiraju da ostanu u profesiji i da li planiraju da ostanu u istoj školi.

KLjUČNE REČI: novi nastavnici, uvođenje u posao, mentorisanje

IZVOR: Consortium on Chicago School Research

GODINA OBJAVLjIVANјA: 2007

TIP DOKUMENTA:  Izveštaj

JEZIK: engleski

Dokument je dostupan ovde