JURE 2014

Konferencija JURE 2014 – Learning and Instruction Inside Out održaće se na Kipru od 30 juna do 4 jula 2014 godine.Ovaj događaj je namenjen mladim istraživačima tj. studentima doktorskih nauka, kolegama koji su stekli zvanje doktora nauka u posljednje dve godine kao i master studentima. Više informacija i o konferenciji možete pronaći ovde http://www.earli-jure2014.org/