Empirijska istraživanja u psihologiji 2014 – EIP14

Po tradiciji, u martu mesecu 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, održaće se 20. EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA U PSIHOLOGIJI (EIP14). Datumi održavanja skupa su 28. 29. i 30. mart (petak, subota i nedelja).Organizatori skupa su Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. U okviru skupa predviđena su plenarna izlaganja, usmena saopštenja (klasifikovana po oblastima u odgovarajuće sesije) i okrugli stolovi. Rok za prijavu rezimea radova je 26.01.2014. godine. Višeinformacja možete pronaći na http://www.empirijskaistrazivanja.org/