Prof. dr Željko M. Papić, Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu

Biografija

Željko M. Papić radi na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku kao nastavnik predmeta iz naučne oblasti: Metodika - Metodika nastave tehničko-tehnoloških disciplina. Rođen je 30.09.1954. godine. Osnovnu i srednju Tehničku školu završio je u Čačku. Višu tehničku školu u Čačku, mašinski odsek završio je 1976. godine stekavši zvanje inženjer mašinstva. Školovanje je nastavio na Pedagoško-tehničkom fakultetu u Čačku i diplomirao 1979. godine, stekavši zvanje profesor mašinstva. Na Tehničkom fakultetu u Čačku upisao je postdiplomske studije i odbranio magistarsku tezu: „Vrednovanje različitih načina ocenjivanja znanja iz predmeta mašinske struke'', 1997. godine, a 2004. godine je odbranio doktorsku disertaciju: „Dokimološki efekti na napredovanje učenika mašinske struke“, stekavši zvanje doktor pedagoško-tehničkih nauka. Radio je kao profesor mašinske grupe predmeta u Mašinsko-saobraćajnoj školi u Čačku od oktobra 1979. godine do juna 2007. godine. Od juna 2007. do juna 2012. godine radio u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku, na radnom mestu direktora Centra. U periodu 2003. do 2007. godine bio je angažovan u radnoj grupi Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i konsultantske kuće European Profiles, kao koordinator. Član Saveta za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih R Srbije. Član Asocijacije tehnike, informatike i obrazovanja Jugoistočne Evrope. Facilitator je za DAKUM metodu za Srbiju i Jugoistočnu Evropu. Pored magistarske teze i doktorske disertacije koautor je: 3. univerzitetska udžbenika, 7. univerzitetskih priručnika, 8. priručnika za nastavnike srednjih škola, 3. udžbenika za učenike srednjih škola, 4. verzije priručnika AutoCAD, 10. priručnika i 3. učila za učenike osnovnih i srednjih škola, preko 70. stručnih i naučnih članaka u časopisima i zbornicima radova sa naučnih skupova.

Oblasti interesovanja

Istraživačko-razvojni projekti

  • CARDS project VET 2004–2005,
  • WUS MSDP project Master in Remote Control 2009–2010,
  • Torino proces 2016–17. godine, izveštaj za Srbiju, Republika Srbija Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ETF.

Bibliografija

  1. Papić M. Ž., Aleksić V., Kuzmanović B., Papić M. (2015): Primjena mapa uma i konceptualnih mapa u nastavnom procesu, Vaspitanje i obrazovanje-časopis za pedagošku teoriju i praksu, Broj 3, str. 13 - 25, ISSN: 0350-1094, UDK-371,3, Podgorica
  1. Papić M. Ž., Stanković Ž. (2015): Ergonomija u školskom okruženju, VII Naučno-stručni skup Informacione tehnologije za e-obrazovanje – ITeO, 25-26. sеptеmbаr 2015., str. 45-52, Banja Luka. ISBN 978-99955-91-73-1
  1. Papić M. Ž., Božanić G. (2016); Teacher as a profession in Serbia, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, pp. 255-263, ISSN: 1313-230X, 18 – 19th November 2016, Gabrovo, Bulgari
  1. Papić M. Ž., Aleksić V, Kuzmanović B. (2015): Doživotno učenje i međunarodno priznata uverenja, Reiženjering poslovnih procesa u obrazovanju 2015-RPPO15, Zbornik radova, str. 275-281, UDK: 371.62; 371:004, ISBN: 978-86-7776-179-0, 25 – 27. septembar 2015., Čačak
  1. Papić M. Ž., Aleksić, V. (2015): Metodika informatike, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, ISBN: 978-86-7776-175-2