dr Dragica Pavlović Babić, Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu, viši naučni saradnik

Biografija

Dragica Pavlović Babić je, kao istraživač, zaposlena na Institutu za psihologijuFilozofskogfakultetau Beogradu  (projekti iz oblasti Psihologije obrazovanja), akao predavač na Odeljenju za psihologiju gde drži nastavu na dodiplomskim i master kursevima iz psihologije obrazovanja, na akademskom master programu Obrazovne politike Univerziteta u Beogradu (kurs Istraživanja i obrazovne politike) i na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (kurs Psihologija za studente matematike nastavničkog smera).  Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Odeljenje za psihologiju) sa temom “Evaluativna istraživanja obrazovnih postignuća: konceptualne i metodološke mogućnosti i ograničenja u interpretaciji rezultata”. Od 2011. je upravnica Instituta za psihologiju, vodeće nacionalne institucije za istraživanja u oblasti psihologije. Od 2001. godine do danas je na položaju nacionalnog koordinatora za Međunarodni program procene učeničkih postignuća (PISA) koji se, u organizaciji OECD-a  sprovodi od 2000. godine.

Kao vodeći konsultant u Zavodu za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, od 2003. godine je angažovana na projektima nacionalnih testiranja i izrade obrazovnih standarda za osnovnu i srednju školu.  Konsultant  je  Ministarstva prosvete, nauke  i tehnološkog razvoja Republike Srbije i član ekspertskih grupa koje angažuje Ministarstvo za razvijanje pojedinih aspekata u oblasti sistema obrazovanja (npr. sistem osiguranja kvaliteta u obrazovanju, podzakonska akta o ocenjivanju i sl).  Konsultant  je UNICEF-a, kancelarija u Beogradu, u projektu Capacity building of the National Education Council za prevenciju ranog napuštanja škole.

U programskom je odboru naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji, kojim je i predsedavala u periodu 2007-2009.  Predsednik je Programskog odbora 63. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije (Sabor psihologa).

Oblasti interesovanja


dpavlovi@f.bg.ac.rs

Istraživačko-razvojni projekti

2012. –               Koordinator projekta Razvijanje okvira za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji, Institut za psihologiju, SIPRU tim Vlade Republike Srbije i Unicef
2012. –                U autorskom timu projekta Analiza faktora koji utiču na osipanje iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, Institut za psihologiju i Unicef, kancelarija u Beogradu
2011-2013        Koordinator evaluacione komponente regionalnog projekta ADULT LIFE ENTRY NETWORK (ALEN) – Empowerment and Activationof YoungPeopleinDisadvantagedSituations, EUProgressproject

Bibliografija

Pavlović Babić, D. (2013). Procena veštine čitanja u školskom kontekstu. u: Lalović, D. (ur.), Teorijski i primenjeni aspekti psihologije čitanja, (145-177) Beograd: Institut za psihologiju i Akademska misao.

Pavlović Babić, D., & Baucal, A. (2011). The Big Improvement in PISA 2009 Reading Achievements in Serbia: Improvement of the Quality of Education or Something Else?, CEPS Journal, 2011,1 (3), 31-52.

Anić, I., & Pavlović Babić, D. (2011). Rešavanje matematičkih problema u realnom kontekstu – kvalitativna i kvantitativna analiza postignuća, Nastava i vaspitanje, 60(2), 193-205.

Krnjaić, Z., Stepanović, I. & Pavlović Babić, D. (2011). Čitalačke navike srednjoškolaca u Srbiji. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 43 (2), 266-282.

Pavlović Babić, D., & Baucal, A. (2010). Čitalačka pismenost kao mera kvaliteta obrazovanja, Psihološka istraživanja, 13(2), Beograd: Institut za psihologiju Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu, 241-260.