Do Teacher Induction and Mentoring Matter?

U ovoj studiji se razmatra da li programi uvođenja u posao imaju pozitivan efekat na zadržavanje nastavnika početnika. Pažnja je, takođe, posvećena različitim tipovima i komponentama uvođenja u posao, uklјučujući mentorisanje, grupne aktivnosti, obezbeđivanje dodatnih resursa i redukovanje obima posla.

KLjUČNE REČI: nastavnici, uvođenje u posao, nastavnici početnici, mentorisanje

IZVOR: University of Pennsylvania

GODINA OBJAVLjIVANјA: 2004

TIP DOKUMENTA:  Istraživanje

JEZIK: engleski

Dokument je dostupan ovde