Članstvo

Ukoliko želite da postanete naš član evo par korisnih informacija koje bi trebalo da znate…

Član Udruženja može biti svako punoletno fizičko lice koje prihvata cilјeve Udruženja i Statut i ispunjava uslove za članstvo. Da bi fizičko lice steklo pravo da postane član Udruženja mora ispunjavati jedan od sledećih uslova:

1)      da je zaposleno u istraživačkoj instituciji, čija je delatnost (ili jedna od delatnosti) obavlјanje istraživanja u oblasti obrazovanja;

2)      da je zaposleno u naučno-nastavnoj instituciji;

3)      da pohađa master ili doktorski program u nekoj naučno-nastavnoj instituciji u oblasti obrazovanja;

4)      da može da dokumentuje bavlјenje istraživačkim radom u oblasti obrazovanja kroz relevantne publikacije, učešćem u istraživačkim projektima u oblasti obrazovanja i sl. i druga lica koja izvode nastavu ili obavlјaju poslove stručnog saradnika u obrazovnim ustanovama.

Prijava za učlanjenje podnosi se sekretaru Udruženja. Prilikom prijave za članstvo fizičko lice podnosi dokaze o ispunjenosti jednog od prethodno navedenih uslova.

Postoje dva oblika članstva: redovno i počasno.

Udruženje vodi evidenciju o svojim članovima i poseduje sledeće podatke u svojoj bazi:

ime i prezime člana;
datum rođenja;
adresu prebivališta;
naziv institucije u kojoj član radi (uz informaciju o akademskom/profesionalnom zvanju);
telefon i mail adresu.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo u Udruženju prestaje zbog neplaćanja članarine za kalendarsku godinu, nepoštovanja odredbi ovog Statuta, narušavanja ugleda Udruženja i u slučaju smrti člana Udruženja.

Član Udruženja ima pravo da:

1)      ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju cilјeva Udruženja;

2)      neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3)      bira i bude biran u organe Udruženja;

4)      bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član Udruženja je dužan da:

1)      aktivno doprinosi ostvarivanju cilјeva Udruženja;

2)      učestvuje, u skladu sa interesovanjem i kompetencijama, u aktivnostima Udruženja;

3)      poštuje odredbe Statuta, odluke organa i radnih tela Udruženja i štiti reputaciju Udruženja;

4)      redovno plaća članarinu u iznosu koji na godišnjem nivou propiše Skupština Udruženja;

5)      obavlјa druge poslove iz delokruga aktivnosti Udruženja koje mu poveri Upravni odbor.

Ukoliko član ne plati članarinu za tekuću godinu do zasedanja redovne Skupštine Udruženja, gubi svojstvo člana i pravo glasa u Skupštini ili u organima Udruženja za tu godinu, s tim da može ponovo da postane član Udruženja, u skladu sa ovim Statutom.
Prava počasnih članova, koji su bili redovni članovi pre imenovanja za počasne članove, jednaka su pravima redovnih članova. Počasni član ne plaća članarinu.

Počasni član Udruženja:

1)      aktivno doprinosi ostvarivanju cilјeva Udruženja;

2)      učestvuje, u skladu sa interesovanjem i kompetencijama, u aktivnostima Udruženja;

3)      poštuje odredbe Statuta, odluke organa i tela Udruženja i štiti ugled Udruženja;

4)      obavlјa druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.