Naučni skup – Predlozi novih politika u obrazovanјu zasnovani na sekundarnim analizama istraživačkih nalaza međunarodnih i domaćih istraživanja

Poziv za Naučni skup – Predlozi novih politika u obrazovanјu zasnovani na sekundarnim analizama istraživačkih nalaza međunarodnih i domaćih istraživanja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Društvom istraživača u obrazovanju u Srbiji objavlјuje poziv za naučni skup pod nazivom: Predlozi novih politika u obrazovanju zasnovani na sekundarnim analizama istraživačkih nalaza međunarodnih i domaćih istraživanja

Poziv je otvoren za istraživače/ce koje su zaposleni u naučno-nastavnim i/ili istraživačkim institucijama na teritoriji Srbije. Poziv je takođe otvoren i za istraživače/ce koji su zaposleni u naučno-nastavnim i/ili istraživačkim institucijama u inostranstvu, ali poseduju državlјanstvo Republike Srbije. Istraživači sa nastavničkih fakulteta se posebno ohrabruju da prijave one predloge koji uknjučuju saradnju na analizi podataka sa saradnicima praktičarima.

Poziv je otvoren i za istraživače zaposlene u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Stručna udruženja nastavnika se takođe ohrabruju da se prijave na konkurs.

Propozicije konkursa  su dostupne ovde link ka pozivu

ECER 2015

ECER 2015 – Obrazovanje i tranzicija, Prilozi istraživanja u obrazovanju (ECER 2015 “Education and Transition. Contributions from Educational Research”) će se održati od 7-11 septembra 2015. u Budimpešti. Više informacija o rokovima i načinima prijavljivanja radova možete pronaći ovde

Konferenciju »Pedagoška istraživanja i školska praksa«

Institut za pedagoška istraživanja iz Beograda i Učitelјski fakultet, Univerziteta u Beogradu organizuju XVII naučnu konferenciju »Pedagoška istraživanja i školska praksa« Izazovi savremenog obrazovanja: nove uloge nastavnika, učenika i roditelјa. Konferencija će biti održana na Učitelјskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 17. oktobra 2014. godine. Više informacija možete pronaći  na http://www.ipisr.org.rs/detaljnije/news-ipi-uciteljski-2014

Dani obrazovnih znanosti

„Dani obrazovnih znanosti“  u organizaciji Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu održaće se 16-17 oktobra  2014 godine. Tema konferencije je “Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama”.  Više informacija o skupu možete naći na http://www.idi.hr/doz2014.

MATM2014

Treća medjunarodna konferencija METODIČKI ASPEKTI NASTAVE MATEMATIKE održaće se na Fakultetu pedagoških nauka 14. i 15. juna 2014. godine.

Cilj Konferencije je unapređivanje nastave matematike u osnovnoj školi, sagledavanje aktuelnih trendova i problema u savremenom matematičkom obrazovanju, kao i razvijanje nastavnih kompetencija učitelja. Sve bliže informacije mogu se naći na sajtu konferencije http://matm2014.blogspot.com/