ECER 2015

ECER 2015 – Obrazovanje i tranzicija, Prilozi istraživanja u obrazovanju (ECER 2015 “Education and Transition. Contributions from Educational Research”) će se održati od 7-11 septembra 2015. u Budimpešti. Više informacija o rokovima i načinima prijavljivanja radova možete pronaći ovde

Konferenciju »Pedagoška istraživanja i školska praksa«

Institut za pedagoška istraživanja iz Beograda i Učitelјski fakultet, Univerziteta u Beogradu organizuju XVII naučnu konferenciju »Pedagoška istraživanja i školska praksa« Izazovi savremenog obrazovanja: nove uloge nastavnika, učenika i roditelјa. Konferencija će biti održana na Učitelјskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 17. oktobra 2014. godine. Više informacija možete pronaći  na http://www.ipisr.org.rs/detaljnije/news-ipi-uciteljski-2014

Dani obrazovnih znanosti

„Dani obrazovnih znanosti“  u organizaciji Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu održaće se 16-17 oktobra  2014 godine. Tema konferencije je “Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama”.  Više informacija o skupu možete naći na http://www.idi.hr/doz2014.

MATM2014

Treća medjunarodna konferencija METODIČKI ASPEKTI NASTAVE MATEMATIKE održaće se na Fakultetu pedagoških nauka 14. i 15. juna 2014. godine.

Cilj Konferencije je unapređivanje nastave matematike u osnovnoj školi, sagledavanje aktuelnih trendova i problema u savremenom matematičkom obrazovanju, kao i razvijanje nastavnih kompetencija učitelja. Sve bliže informacije mogu se naći na sajtu konferencije http://matm2014.blogspot.com/

ECER 2014

EERA i Univerzitet u Portu (Portugal) pozivaju istraživače u oblasti obrazovanja do prijave radove na Evropskoj konferenciji u oblasti istraživanja obrazovanja (European Conference on Educational Research-ECER 2014). Godišnja konferencija se održava u organizaciji European Educational Research Association (EERA) i redovno okuplja oko 2 500 istraživača u ovoj oblasti. Više informacija možete pronaći na:

Conference flyer

Call for proposals