Održana prva konferencija „Dijalozi o obrazovanju“

Prva samostalna naučna konferencija Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji održana je 19. aprila na Filozofskom fakultetu u Beogradu pod nazivom „Dijalozi u obrazovanju 2016“. Na konferenciji su učestvovali predstavnici institucija koje su se svojim delovanjem pozicionirale kao relevantne u oblasti istraživanja obrazovanja u Srbiji.

Dijaloge su svojim pozdravnim govorima započeli Vojislav Jelić, dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu, Srđan Verbić, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Dragica Pavlović Babić, predsednica Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji.

Sa ciljem da postane platforma za razmenu ideja i empirijskih nalaza u oblasti obrazovanja, konferencija je obuhvatila aktuelne i relevantne istraživačke studije u oblasti obrazovanja u Srbiji koje su se bavile temama inkluzivnog obrazovanja, ranog napuštanja školovanja, nasilja u školi, obrazovanja nastavnika, horizontalnog učenja između škola, kvaliteta i pravednosti obrazovanja. Svi projektni rezultati saopšteni su imajući na umu perspektivu obrazovnog sistema i potrebu za daljim razvojem obrazovanja u Srbiji.

Prikazano je 18 istraživačkih projekata, a neke od organizacija koje su učestvovale u njihovoj realizaciji su: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Unicef kancelarija u Beogradu,  Institut za psihologiju, Institut za pedagoška istraživanja, Institut za pedagogiju i andragogiju, Tim Vlade Republike Srbije za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Centar za obrazovne politike.

Na konferenciji je učestvovala i prof. dr Judith Hollenweger Haskell sa Univerziteta u Cirihu koja je predstavila evropske obrazovne politike koje se odnose na kompetencije nastavnika za inkluzivno obrazovanje.

Prezentacije sa konferencije možete pronaći na zvaničnoj internet stranici Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji, u sekciji posvećenoj Dijalozima.

DSCF6070DSCF6153 DSCF6225

Predavanje “Teacher Education in Estonia: Policy and Practices”

U organizaciji Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji i OMK radne grupe za obrazovanje nastavnika, a pod okriljem projekta TEMPUS INCOMING, u petak 29. januara 2016. u periodu od 12 do 15 časova održano je predavanje prof. dr. Eve Eisenchmidt i prof. dr. Katrin Poom-Valickis, na temu “Teacher Education in Estonia: Policy and Practices”. Predavanje je održano na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

DSCF5606DSCF5598

Konkurs za PISANјE SAŽETAKA ZA OBRAZOVNU PRAKSU

Da bi istraživanja u oblasti obrazovanja mogla da ispune svoju važnu društvenu ulogu, neophodna je dobra komunikacija između istraživačke zajednice i onih koji su zainteresovani da koriste istraživačke nalaze, što se posebno odnosi na vaspitače, učitelјe, nastavnike, stručne saradnike, direktore škola itd. U tom smislu istraživači u obrazovanju imaju odgovornost da svoje nalaze učine dostupnim i razumlјivim praktičarima i da iz njih slede jasne preporuke za obrazovnu praksu.

U cilјu povećanja dostupnosti istraživačkih nalaza praktičarima Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji i Projekat ”Podrška razvoju lјudskog kapitala i istraživanju – Opšte obrazovanje i razvoj lјudskog kapitala” objavlјuju Konkurs za PISANјE SAŽETAKA ZA OBRAZOVNU PRAKSU proizašlih iz istraživačkih nalaza. Poziv je otvoren za sve zainteresovane istraživače u oblasti obrazovanja. Svaki autor može da prijavi najviše dva sažetka.

Sažeci se prijavlјuju preko veb sajta Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (na adresi www.zuov.gov.rs/naucni-radovi), i to treba učiniti do 16. februara 2015. godine. Svi sažeci će biti recenzirani. Prihvaćeni radovi će biti predstavlјeni na skupu koji će biti organizovan 8. aprila 2015. godine u Beogradu i štampani u Zborniku radova za taj skup. Sažeci će takođe biti uneti u elektronsku bazu sažetaka koja će biti na sajtu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i dostupna za pretraživanje i pregled svim zainteresovanima praktičarima i istraživačima.

link ka prijavnom formularu 

link ka tekstu poziva

Naučni skup – Predlozi novih politika u obrazovanјu zasnovani na sekundarnim analizama istraživačkih nalaza međunarodnih i domaćih istraživanja

Poziv za Naučni skup – Predlozi novih politika u obrazovanјu zasnovani na sekundarnim analizama istraživačkih nalaza međunarodnih i domaćih istraživanja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Društvom istraživača u obrazovanju u Srbiji objavlјuje poziv za naučni skup pod nazivom: Predlozi novih politika u obrazovanju zasnovani na sekundarnim analizama istraživačkih nalaza međunarodnih i domaćih istraživanja

Poziv je otvoren za istraživače/ce koje su zaposleni u naučno-nastavnim i/ili istraživačkim institucijama na teritoriji Srbije. Poziv je takođe otvoren i za istraživače/ce koji su zaposleni u naučno-nastavnim i/ili istraživačkim institucijama u inostranstvu, ali poseduju državlјanstvo Republike Srbije. Istraživači sa nastavničkih fakulteta se posebno ohrabruju da prijave one predloge koji uknjučuju saradnju na analizi podataka sa saradnicima praktičarima.

Poziv je otvoren i za istraživače zaposlene u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Stručna udruženja nastavnika se takođe ohrabruju da se prijave na konkurs.

Propozicije konkursa  su dostupne ovde link ka pozivu