8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION – TIE 2020

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će se međunarodna naučna konferencija 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION – TIE 2020 održati na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku 29-31. maja 2020. godine.

Pozivamo Vas da učestvujete na Konferenciji sa radom u okviru izdvojenih tematskih oblasti navedenih u pozivu.

Rok za dostavljanje radova je 10. APRIL 2020. godine. Radovi se dostavljaju na engleskom jeziku, osim radova sa simpozijum “Tehnika i informatika u obrazovanju: nastavnici za nastavnike” koji mogu da se dostavljaju na srpskom jeziku i/ili engleskom jeziku.

Uputstvo za tehničko uređenje radova dostupno je na sajtu Konferencije na kome možete pratiti sve važne informacije u vezi sa Konferencijom. http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tie2020/poziv.html

Predstavljeni nalazi istraživačke studije „Praćenje inkluzivnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja“

Rezultati prve nacionalne istraživačke studije „Praćenje inkluzivnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji“ predstavljeni su na konferenciji održanoj 09. decembra u Beogradu, u organizaciji Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji (DIOS) i Fondacije za otvoreno društvo. Studija je sprovedena na uzorku od 23 predškolske ustanove odabrane tako da oslikavaju raznovrsnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji u pogledu veličine ustanove i socio-ekonomskog statusa opštine u kojoj rade, što je čini prvom studijom ovog obima koja se bavila temom inkluzivnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u našoj zemlji. Nalazi su ukazali na oblasti u kojima je tokom protekle decenije postignut značajan napredak i ostvareni respektabilni rezultati, kao i na oblasti u kojima je predškolskim ustanovama potrebna dodatna podrška.

Oko sedamdeset učesnika konferencije imalo je priliku da se upozna sa rezultatima i da diskutuje o njihovom značaju za unapređenje inkluzivnih praksi i politike na predškolskom nivou. U radu konferencije učestvovali su predstavnici predškolskih ustanova i lokalnih samouprava koje su učestvovale u istraživanju, predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja, kao i visokoškolskih ustanova zaduženih za obrazovanje vaspitača i stručnih saradnika. Oslanjajući se na iznete nalaze, u poslepodnevnom delu rada formulisane su preporuke za obrazovne politike koje su uvažile perspektive različitih aktera u vaspitnom i obrazovnom procesu na predškolskom nivou.

IN MEMORIAM dr Željko M. Papić

Poštovani članovi

Obaveštavamo vas da je preminuo kolega dr Željko M. Papić, vandredni profesor  Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. Tekst povodom održanog komemorativnog skupa možete pronaći ovde.

 

7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION – TIE 2018 

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će se međunarodna naučna konferencija 7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION – TIE 2018  održati na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku 25-27. maja 2018. godine.

Pozivamo Vas da učestvujete na Konferenciji sa radom u okviru izdvojenih tematskih oblasti

Rok za dostavljanje radova je 15. APRIL 2018. godine. Radovi se dostavljaju na engleskom jeziku. Uputstvo za tehničko uređenje radova dostupno je na sajtu Konferencije na kome možete pratiti sve važne informacije u vezi sa Konferencijom.

Održana prva konferencija „Dijalozi o obrazovanju“

Prva samostalna naučna konferencija Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji održana je 19. aprila na Filozofskom fakultetu u Beogradu pod nazivom „Dijalozi u obrazovanju 2016“. Na konferenciji su učestvovali predstavnici institucija koje su se svojim delovanjem pozicionirale kao relevantne u oblasti istraživanja obrazovanja u Srbiji.

Dijaloge su svojim pozdravnim govorima započeli Vojislav Jelić, dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu, Srđan Verbić, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Dragica Pavlović Babić, predsednica Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji.

Sa ciljem da postane platforma za razmenu ideja i empirijskih nalaza u oblasti obrazovanja, konferencija je obuhvatila aktuelne i relevantne istraživačke studije u oblasti obrazovanja u Srbiji koje su se bavile temama inkluzivnog obrazovanja, ranog napuštanja školovanja, nasilja u školi, obrazovanja nastavnika, horizontalnog učenja između škola, kvaliteta i pravednosti obrazovanja. Svi projektni rezultati saopšteni su imajući na umu perspektivu obrazovnog sistema i potrebu za daljim razvojem obrazovanja u Srbiji.

Prikazano je 18 istraživačkih projekata, a neke od organizacija koje su učestvovale u njihovoj realizaciji su: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Unicef kancelarija u Beogradu,  Institut za psihologiju, Institut za pedagoška istraživanja, Institut za pedagogiju i andragogiju, Tim Vlade Republike Srbije za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Centar za obrazovne politike.

Na konferenciji je učestvovala i prof. dr Judith Hollenweger Haskell sa Univerziteta u Cirihu koja je predstavila evropske obrazovne politike koje se odnose na kompetencije nastavnika za inkluzivno obrazovanje.

Prezentacije sa konferencije možete pronaći na zvaničnoj internet stranici Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji, u sekciji posvećenoj Dijalozima.

DSCF6070DSCF6153 DSCF6225

Predavanje “Teacher Education in Estonia: Policy and Practices”

U organizaciji Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji i OMK radne grupe za obrazovanje nastavnika, a pod okriljem projekta TEMPUS INCOMING, u petak 29. januara 2016. u periodu od 12 do 15 časova održano je predavanje prof. dr. Eve Eisenchmidt i prof. dr. Katrin Poom-Valickis, na temu “Teacher Education in Estonia: Policy and Practices”. Predavanje je održano na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

DSCF5606DSCF5598

Konkurs za PISANјE SAŽETAKA ZA OBRAZOVNU PRAKSU

Da bi istraživanja u oblasti obrazovanja mogla da ispune svoju važnu društvenu ulogu, neophodna je dobra komunikacija između istraživačke zajednice i onih koji su zainteresovani da koriste istraživačke nalaze, što se posebno odnosi na vaspitače, učitelјe, nastavnike, stručne saradnike, direktore škola itd. U tom smislu istraživači u obrazovanju imaju odgovornost da svoje nalaze učine dostupnim i razumlјivim praktičarima i da iz njih slede jasne preporuke za obrazovnu praksu.

U cilјu povećanja dostupnosti istraživačkih nalaza praktičarima Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji i Projekat ”Podrška razvoju lјudskog kapitala i istraživanju – Opšte obrazovanje i razvoj lјudskog kapitala” objavlјuju Konkurs za PISANјE SAŽETAKA ZA OBRAZOVNU PRAKSU proizašlih iz istraživačkih nalaza. Poziv je otvoren za sve zainteresovane istraživače u oblasti obrazovanja. Svaki autor može da prijavi najviše dva sažetka.

Sažeci se prijavlјuju preko veb sajta Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (na adresi www.zuov.gov.rs/naucni-radovi), i to treba učiniti do 16. februara 2015. godine. Svi sažeci će biti recenzirani. Prihvaćeni radovi će biti predstavlјeni na skupu koji će biti organizovan 8. aprila 2015. godine u Beogradu i štampani u Zborniku radova za taj skup. Sažeci će takođe biti uneti u elektronsku bazu sažetaka koja će biti na sajtu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i dostupna za pretraživanje i pregled svim zainteresovanima praktičarima i istraživačima.

link ka prijavnom formularu 

link ka tekstu poziva