School-based management

U ovoj knjizi su proučeni koreni i osnovna obeležja koncepta ‘menadžment na školskom nivou’, preliminarne lekcije koje se mogu naučiti iz njegovog uvođenja, kao i preduslovi koji moraju biti zadovoljeni kako bi bio uspešno implementiran.

KLJUČNE REČI: menadžment na škoslkom nivou, decentralizacija, finansiranje, liderstvo

IZVOR: IIEP UNESCO

GODINA OBJAVLJIVANJA: 1999

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

 

Dokument je dostupan ovde