Decentralized Decision-Making in Schools

U ovoj studiji detaljno je analizirana literatura u oblasti školskog menadžmenta, prikazani su neki od projekata koje je u različitim zemljama podržala Svetska banka i date su opšte smernice kako evaluirati programe za razvoj školskog menadžmenta.

 

KLJUČNE REČI: školski menadžment, decentralizacija, donošenje odluka, vrednovanje

IZVOR:  World Bank

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2009

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

 

Dokument je dostupan ovde

What we know about school leadership?

Izvlačeći zaključke na osnovu rezultata istraživanja i evaluacija, iskustava iz prakse, seminara i stavova stručnih tela, kao i pregleda literature, ovaj izveštaj predstavlja pregled aktuelnih saznanja o školskom liderstvu.

 

KLJUČNE REČI:  liderstvo, škole

IZVOR: National College of School Leadership (UK)

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2007

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

 

Dokument je dostupan ovde

School Leadership: Concepts and Evidence

Ovaj tekst predstavlja sintezu najvažnije literature u oblasti školskog liderstva i to u formi koja je vrlo pristupačna praktičarima i kreatorima politike. Izveštaj uključuje teorijske radove, da bi pokazao kako se liderstvo konceptualizuje, i empirijske radove, da bi demonstrirao da li i kako rezultati istraživanja podržavaju ove konceptualizacije. U tekstu su sumirane i glavne implikacije za razvoj liderstva.

 

KLJUČNE REČI:   liderstvo

IZVOR: National College of School Leadership (UK)

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2003

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

 

Dokument je dostupan ovde

Leading sustainable schools: what the research tells us

U ovoj publikaciji predstavljeno je istraživanje o trenutnom stanju u školama u Engleskoj kad je reč o održivom razvoju i veštinama i kvalitetima potrebnim da se vodi održiva škola.

 

KLJUČNE REČI:  liderstvo, škola, održivost

IZVOR: National Collegeof School Leadership (UK)

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2008

TIP DOKUMENTA:  Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

Different Approaches to Sharing School Leadership

U ovom tekstu razmatraju se različiti primeri i modeli partnerskog upravljanja školom i liderstva nastavnika, kao i praktični pristupi za uvođenje raspodeljenog liderstva u škole. Prikazana je, takođe, studija slučaja jedne novozelandske osnovne škole koja je uspešno uvela zajedničko upravljanje školom.

KLJUČNE REČI: liderstvo, liderstvo nastavnika, raspodeljeno liderstvo

IZVOR: National College of School Leadership

GODINA OBJAVLJIVANJA:2003

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

 

Dokument je dostupan ovde 

School-based management

U ovoj knjizi su proučeni koreni i osnovna obeležja koncepta ‘menadžment na školskom nivou’, preliminarne lekcije koje se mogu naučiti iz njegovog uvođenja, kao i preduslovi koji moraju biti zadovoljeni kako bi bio uspešno implementiran.

KLJUČNE REČI: menadžment na škoslkom nivou, decentralizacija, finansiranje, liderstvo

IZVOR: IIEP UNESCO

GODINA OBJAVLJIVANJA: 1999

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

 

Dokument je dostupan ovde 

School Autonomy in Europe: Policies and Measures

U ovoj studiji predstavljena je trenutna situacija u 30 evropskih zemalja kada je reč o školskoj autonomiji na nivou osnovnog obrazovanja, ali i istorijski pregled reformi u ovoj oblasti. U prvi plan je stavljena autonomija u upravljanju finansijskim resursima (javnim i privatnim) i upravljanju ljudskim resursima (direktori, nastavno i nenastavno osoblje). Predstavljene su, takođe, instance za donošenje odluka unutar škola, kao i sistemi vrednovanja profesionalne odgovornosti povezani sa ovim oblikom školske autonomije

 

KLJUČNE REČI: škola, autonomija, upravljanje, finansiranje, decentralizacija, Evropa

IZVOR:  Eurydice

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2007

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

 

Dokument je dostupan ovde 

Learning standards, Teaching Standards and Standards for School Principals. A comparative study

Studija analizira razvoj, karakteristike i implementaciju standarda u različitim OECD zemljama, fokusirajući se na tri nivoa za koje se standardi mogu razviti: (1) učenici i njihovo učenje; (2) nastavnici i (3) direktori škola i njihova efikasnost. U istraživanju se analiziraju standardi i obrazovne politike uz fokus na specifične pristupe zastupljene u brojnim OECD zemljama i zemljama partnerima.

 

KLJUČNE REČI:                  standardi učenja, standardi nastave, standardi efikasnosti školskih direktora

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2014

TIP DOKUMENTA:                          Istraživanje

 

Dokument je dostupan ovde