Key characteristics of effective schools

Ovaj pregled istraživanja u oblasti školske efektivnosti sumira znanje o faktorima koji su u literaturi prepoznati kao klјučni za bolјe razumevanje školske efektivnosti. Cilј rada je analiza i diskusija klјučnih determinanti školske efektivnosti u osnovnim i srednjeim školama.

 

KLJUČNE REČI: školska efektivnost, nastava, školski razvoj, liderstvo

IZVOR: High Reliablity Schools web page

GODINA OBJAVLJIVANJA: 1995

TIP DOKUMENTA:  pregledni članak

 

Dokument je dostupan ovde 

Success and Sustainability: Developing the strategically-focused school

U ovoj studiji se razmatra to kako škole mogu da iskoriste dobro kratkoročno razvojno planiranje u cilјu postizanja održivog i dugoročnog razvoja svojih kapaciteta. U tu svrhu u knjizi se predstavlјa praktični okvir koji kombinuje strateške procese i pristupe sa strateškim liderstvom.

 

KLJUČNE REČI: razvoj škole, liderstvo, strateški pristup

IZVOR: National College of School Leadership (UK)

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2005

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

 

Dokument je dostupan ovde 

Picturing preferred futures

Koristeći studije slučaja iz osnovnih, srednjih i specijalnih škola, u ovom izveštaju se razmatra kako pristup u nastavi i učenju koji je usmeren na rešenja problema može da pomogne razvoj škole.

 

KLJUČNE REČI: razvoj škole, liderstvo, samovrednovanje

IZVOR: National College of School Leadership (UK)

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2007

TIP DOKUMENTA:  Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde 

School effectiveness: literature review

Cilј ovog pregleda jeste da ponudi jasniju sliku u pogledu toga da li, koje i u kojoj meri, varijable u vezi sa nastavnicima i školama utiču na postignuće učenika. Nakon uvoda, sledi deo o fragmentaciji istraživačkih paradigmi. Četiri dela koji slede opisuju i kritikuju nalaze iz ovih paradigmi, naime, poreklo učenika, input-output, efektivne škole i efektivne nastavne.

 

KLJUČNE REČI: školska efektivnost, poreklo učenika, nastava

IZVOR: Institut za pedagoška istraživanja

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2009

TIP DOKUMENTA:  Pregledni članak

 

Dokument je dostupan ovde 

Improving school effectiveness

U ovoj studiji o školskoj efektivnosti predstavlјen je konceptualni okvir za definisanje školske efektivnosti; dat je pregled raspoloživih istraživačkih rezultata; razmotreni su odgovarajući teorijski modeli; i ukazano je na praktičnu primenu baze znanja proisteklu iz proučavanja školske efektivnosti

 

KLJUČNE REČI:  školska efektovnost, evaluacija, politika

IZVOR: IIEP UNESCO

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2000

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

 

Dokument je dostupan ovde

Creating Equity and Quality

Ovaj pregled istraživanja u oblasti školske efektivnosti sumira znanje o faktorima koji su u literaturi prepoznati kao klјučni za bolјe razumevanje školske efektivnosti. Cilј rada je analiza i diskusija klјučnih determinanti školske efektivnosti u osnovnim i srednjeim školama.

 

KLJUČNE REČI:  školska efektivnost, nastava, školski razvoj, liderstvo

IZVOR: High Reliablity Schools web page

GODINA OBJAVLJIVANJA: 1995

TIP DOKUMENTA:  pregledni članak

 

Dokument je dostupan ovde 

Learning standards, Teaching Standards and Standards for School Principals. A comparative study

Studija analizira razvoj, karakteristike i implementaciju standarda u različitim OECD zemljama, fokusirajući se na tri nivoa za koje se standardi mogu razviti: (1) učenici i njihovo učenje; (2) nastavnici i (3) direktori škola i njihova efikasnost. U istraživanju se analiziraju standardi i obrazovne politike uz fokus na specifične pristupe zastupljene u brojnim OECD zemljama i zemljama partnerima.

 

KLJUČNE REČI:                  standardi učenja, standardi nastave, standardi efikasnosti školskih direktora

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2014

TIP DOKUMENTA:                          Istraživanje

 

Dokument je dostupan ovde

PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, policies and practicies (Vol. IV)

Kroz analizu PISA podataka, publikacija razmatra pitanje povezanosti učeničkih postignuća sa različitim karakteristikama pojedinačnih škola i obrazovnog sistema u celini, poput načina na koji škole selektuju i grupišu učenike, resursa koje država opredeljuje za obrazovanje, školske klime i drugih karakteristika sredine za učenje koju kreira škola i dr.

 

KLJUČNE REČI:           PISA, obrazovne politike, obrazovni sistem, sredina za učenje, obrazovne prakse

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2013

TIP DOKUMENTA:                               Izveštaj

Dokument je dostupan ovde