The Global Literacy Challenge: A profile of youth and adult literacy at the mid-point of the United Nations Literacy Decade 2003 – 2012

U ovom izveštaju predstavlјano je stanje u svetu po pitanju jezičku pismenost mladih i odraslih, u vremenskom trenutku koji označava sredinu Dekade pismenosti Ujedinjenih nacija (2003-2012). Izveštaj se oslanja na brojne nalaze iz zvaničnog pregleda koji je prezentovan Generalnoj skupštini UN-a 2008. godine. U prvi plan su stavlјeni mladi i odrasli sa nultom ili veoma niskom pismenošću.

KLJUČNE REČI: jezička pismenost, Obrazovanje za sve, pravednost, kvalitet

IZVOR:  UNESCO

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2008

TIP DOKUMENTA:  Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

Oslo Declaration ”Acting together”

Deklaracija iz Osla ”Zajedničko delovanje” doneta je na 8. sastanku Visoke grupe za Obrazovanje za sve održanom od 16. do 18. decembra 2008. godine u Oslu. U deklaraciji je reafirmisan suštinski značaj obrazovanja za ekonomski i društveni razvoj i kao prioriteti su istaknuti: pravednost obrazovanja, povećano i bolje ciljano finansiranje i poboljšanje situcije po pitanju selekcije, obuke, zapošljavanja i zadržavanja nastavnika.

KLJUČNE REČI: Obrazovanje za sve, pravednost, finansiranje, nastavnici, Unesko

IZVOR:  UNESCO

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2008

TIP DOKUMENTA:  Deklaracija

 

Dokument je dostupan ovde

The Road to 2015: Reaching the Education Goals. Annual Report 2008

Ovaj godišnji izveštaj pruža pregled napretka u dostizanju univerzalnog osnovnog obrazovanja u 35 zemalja članica Fast Track Initiative. Izveštaj predstavlja deo obuhvatnijeg merenja i ocene napretka u pravcu ispunjenja svih ciljeva inicijative Obrazovanje za sve.

KLJUČNE REČI: Obrazovanje za sve, univerzalno osnovno obrazovanje, Milenijumski ciljevi razvoja

IZVOR:  Fast Track Initiative, World Bank

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2008

TIP DOKUMENTA:  Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

EFA Global Monitoring Report 2007: Strong Foundations – Early Childhood Care and Education

U ovom, petom, izdanju Globalnog izveštaja o praćenju Obrazovanja za sve ispituje se napredak u ispunjenju prvog cilja, u kojem se pozivaju zemlje da povećaju obuhvat i poboljšaju ranu brigu i obrazovanje dece, posebno za dacu iz najugroženijih grupa.

KLJUČNE REČI: Obrazovanje za sve, rana briga i obrazovanje dece, program, politika

IZVOR:  UNESCO

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2006

TIP DOKUMENTA:  Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

EFA Global monitoring report 2009 – Overcoming inequality: why governance matters

Ovaj izveštaj, koji na godišnjem nivou prati progres ka ciljevima i okviru inicijative Obrazovanje za sve, pruža obuhvatni pregled stanja u kojem se danas nalazi obrazovanje u svetu. On nudi nacionalnim i internacionalnim kreatorima obrazovne politike analize složenih tema, naučene lekcije i preporuke kako da obezbede jednake šanse za učenje svoj deci, mladima i odraslima.

KLJUČNE REČI: Obrazovanje za sve, pravednost, upravljanje, finansiranje

IZVOR:  UNESCO

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2008

TIP DOKUMENTA:  Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

Education Indicators in focus: What Are Tertiary Students Choosing to Study?

Izveštaj prikazuje podatke o tome koja zanimanja su najpopularnija među učenicima u različitim OECD zemljama. Razmatra se i povezanost izbora obrazovnog profila i pola.

 

KLJUČNE REČI:                visoko obrazovanje, obrazovna statistika

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2014

TIP DOKUMENTA:          Istraživački izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

OECD Skills Strategy Diagnostic Report: Norway

Publikacija predstavlja koristan okvir za izgrađivanje efikasnih obrazovnih politika koje omogućavaju razvoj relevantnih veština stanovnika i njihovo efikasno korišćenje. U izveštaju se razmatraju zajedničke karakteristike zemalja koje najuspešnije podstiču izgradnju i efikasno korišćenje veština. Izveštaj osvetljava 12 izazova u vezi sa izgrađivanjem ovih veština u Norveškoj, osvrćući se na rezultate PIAAC studije. Takođe, publikacija nudi i primere iz kojih se vidi na koji način se druge zemlje suočavaju sa sličnim izazovima.

 

KLJUČNE REČI:           PIAAK, Norveška, razvoj veština, obrazovne politike

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2014

TIP DOKUMENTA:                               Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

Pružanje dodatne podrške učenicima iz osetljivih grupa u preduniverzitetskom obrazovanju

Ova studija pruža pregled institucionalnog i zakonskog okvira, politika i mera usmerenih na unapređenje obrazovanja siromašne dece i dece iz ranjivih grupa u Srbiji (sa posebnim osvrtom na mere u okviru sistema obrazovanja i socijalne zaštite).

KLjUČNE REČI: učenici, osetljive grupe, preduniverzitetsko obrazovanje

IZVOR: UNICEF-a i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

GODINA OBJAVLjIVANjA: 2014

TIP DOKUMENTA:  Istraživačka sinteza

JEZIK: srpski

Dokument je dostupan ovde