The Salamanca statement and Framework for action on special needs education

Ovo saopštenje je usvojeno na Svetskoj konferenciji o obrazovanju osoba sa posebnim potrebama u Salamanki (Španija, 7-10. juna 1994) – ono reafirmiše posvećenost inicijativi Obrazovanje za sve, prepoznajući neophodnost i urgentnost obezbeđivanja obrazovanja za svu decu, mlade ljude i odrasle i principa da redovne škole treba da se prilagode za prihvat sve dece.

KLJUČNE REČI: inkluzivno obrazovanje, posebne potrebe, politika

IZVOR:  UNESCO

GODINA OBJAVLJIVANJA: 1994

TIP DOKUMENTA:  Deklaracija

 

Dokument je dostupan ovde

Oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji

Tekst predstavlja izveštaj o istraživačkom projektu čiji je osnovni cilj bio da se utvrde faktori koji mogu podstaći i omogućiti uspešno inkluzivno obrazovanje, kao i faktori koji mogu predstavljati značajne barijere

KLJUČNE REČI: inkluzija, nastavnici, kurikulum, obuhvat

IZVOR:  Centar za evaluaciju, testiranja i istraživanja

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2006

TIP DOKUMENTA:  Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

Vodič za unapređivanje inkluzivne obrazovne prakse

Ovaj Vodič predstavlјa pokušaj da se nastavnicima, obrazovnim ustanovama, roditelјima, učenicima, lokalnim zajednicama, kao i drugim učesnicima uobrazovnom procesu, predstave realnost i mogućnosti inkluzivnog obrazovanjakod nas da bi zajednički delovali i učestvovali u izgradnji inkluzivne klime unašem obrazovanju i društvu u celini.

KLJUČNE REČI: inkluzivno obrazovanje, nastavnici

IZVOR: Fond za otvoreno društvo

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2007

TIP DOKUMENTA: Priručnik

Dokument je dostupan ovde 

Problemi i perspektive dece sa posebnim potrebama

U ovom radu se razmatraju problemi dece sa posebnim potrebama i perspektive za njihov razvoj. Ističe se, takođe,da je inkluzivno obrazovanje moguće rešenje problema sa kojima se suočavaju deca sa posebnim potrebama i način da se njihov razvoj stimuliše i unapređuje.

KLJUČNE REČI: inkluzivno obrazovanje, deca sa posebnim potrebama, razvoj, negativni stavovi, nepodsticajna sredina, očuvani potencijali

IZVOR:  Institut za pedagoška istraživanja

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2006

TIP DOKUMENTA: Naučni članak

 Dokument je dostupan ovde

Položaj mladih sa hendikepom u srednjem obrazovanju

U ovom izveštaju predstavlјeno je istraživanje o položaju mladih sa hendikepom u srednjim školama: o dostupnosti škola i internata, mogućoj diskriminaciji doživlјenoj u školama i internatima, o odnosu nastavnog osoblјa i ostalih učenika i učenica prema učenicima i učenicima sa hendikepom, kao i dalјoj motivaciji za obrazovanje.

KLJUČNE REČI: inkluzija, diskriminacija, nastavnici

IZVOR:  Udruženje studenata sa hendikepom

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2007

TIP DOKUMENTA: Izveštaj

Dokument je dostupan ovde 

Special needs education in Europe

U ovom tekstu dat je sažetak relevantnih informacija u sledećim prioritetnim oblastima obrazovanja učenika sa posebnim potrebama u Evropi: politike i prakse, finansiranje; nastavnici, upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija i rano intervenisanje.

KLJUČNE REČI: inkluzivno obrazovanje, finansiranje, nastavnici, informaciono-komunikacione tehnologije

IZVOR:  European agency for development in special needs education

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2003

TIP DOKUMENTA: Izveštaj

Dokument je dostupan ovde