Podsticanje talenata i kreativnosti mladih – izazov savremenom svetu

U ovom članku dat je pregled pristupa razvoju talenata i kreativnosti sačinjen je na osnovu rezultata istraživanja saopštenih na svetskim, evropskim i regionalnim naučnim konferencijama o darovitoj deci i mladima koje su održane u periodu od 1975. do 2005.godine.

KLJUČNE REČI: darovitost, talenat, kreativnost, istraživanja, skupovi

IZVOR:  Institut za pedagoška istraživanja

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2005

TIP DOKUMENTA: Pregledni članak

Dokument je dostupan ovde

Gifted education in 21 European countries: inventory and perspective

U ovom tekstu opisano je obrazovanje darovitih učenika u Evropi (zaklјučno sa decembrom 2004. godine). Izveštaj ukazuje na dinamični razvoj u ovoj oblasti obrazovanja u evropskim školama.

KLJUČNE REČI: obrazovanje darovitih, zakonski okvir, kriterijum identifikacije, usavršavanje nastavnika

IZVOR:  Radboud University Nijmegen

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2005

TIP DOKUMENTA: Izveštaj

Dokument je dostupan ovde

Specific educational measures to promote all forms of giftedness at school in Europe

U ovom dokumentu su opisane obrazovne politike i glavne implementacione mere u 30 evropskih zemalјa za promovisanje svih oblika darovitosti u školi. Predstavlјene su definicije koje se koriste u ovim zemlјama, kao i kriterijumi prema kojima se mladi lјudi tretiraju kao daroviti i/ili kao talentovani. Opisane su, takođe, i posebna obrazovna rešenja u osnovnom i opštem srednjem obrazovanju zajedno sa ponudom obrazovanja nastavnika u ovoj oblasti.

KLJUČNE REČI: darovitost, Evropa, diferencirana nastava, nastavnici

IZVOR:  Eurydice

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2007

TIP DOKUMENTA: Tematska studija

Dokument je dostupan ovde