The Millennium Development Goals: Report 2008

Međunarodna zajednica je usvojila osam Milenijumskih cilјeva razvoja kao okvir za realizovanje i praćenje razvojnih aktivnosti u preko 190 zemalјa u 10 regiona sveta. U ovom izveštaju sumiran je napredak u ostvarivanju milenijumskih cilјeva u svakom od ovih regiona.

KLJUČNE REČI: milenijumska deklaracija, milenijumski cilјevi razvoja

IZVOR:  UN

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2008

TIP DOKUMENTA: izveštaj

Dokument je dostupan ovde 

United Nations Millennium Declaration

Ovo je integralni tekst Milenijumske deklaracije koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Deklaracija definiše osam milenijumskih cilјeva razvoja koju je međunarodna zajednica prihvatila kao okvir za realizaciju i praćenje razvojnih aktivnosti u preko 190 zemalјa sveta.

KLJUČNE REČI: milenijumska deklaracija, milenijumski cilјevi razvoja

IZVOR:  UN

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2000

TIP DOKUMENTA: deklaracija

Dokument je dostupan ovde

Izveštaj o realizaciji Milenijumskih cilјeva razvoja u Srbiji 2009

Ovaj pregled Milenijumskih cilјeva razvoja na nacionalnom nivou u Srbiji ima za cilј da informiše javnost o ovoj problematici radi socijalne mobilizacije klјučnih faktora u ostvarivanju ovih cilјeva. Pregled je i sredstvo za podizanje svesti o problemu, javno zastupanje, izgrađivanje partnerstva, jačanje političke odgovornosti kao i za izgradnju nacionalnih kapaciteta za praćenje i izveštavanje o napredovanju u ostvarivanju Milenijumskih cilјeva.

 

KLJUČNE REČI: milenijumska deklaracija, milenijumski cilјevi razvoja

IZVOR:  Vlada Republike Srbije

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2009

TIP DOKUMENTA: Izveštaj

Dokument je dostupan ovde

Nacionalni milenijumski cilјevi razvoja u Republici Srbiji

Ovaj dokument predstavlјa rezultate procesa identifikovanja i postizanja konsenzusa oko nacionalnih milenijumskih cilјeva i zadataka koje treba postići u Srbiji do 2015. godine

 

KLJUČNE REČI: milenijumska deklaracija, milenijumski cilјevi razvoja

IZVOR:  Vlada Republike Srbije

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2006

TIP DOKUMENTA: Izveštaj

Dokument je dostupan ovde 

PISA 2012 Results: Excellence through Equity: Giving Every Student Chance to Succeed (Vol. II)

Drugi tom PISA 2012 rezultata definiše i meri jednakost u obrazovanju u zemljama učesnicama u PISA studiji i analizira razvoj jednakosti u obrazovanju u periodu između PISA testiranja 2003 i 2012.

KLJUČNE REČI:                  jednakost u obrazovanju, PISA testiranje

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2014

TIP DOKUMENTA:                               Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde