Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education

U ovom izveštaju se opisuje kako visoko obrazovanje doprinosi izgradnji kapaciteta zemalja za učešće u svetskoj ekonomiji koja se u sve većoj meri zasniva na znanju. Razmatraju se, takođe, i obrazovno-političke opcije u visokom obrazovanju koje imaju potencijala da podstaknu ekonomski razvoj i smanjenje siromaštva.

KLJUČNE REČI: visoko obrazovanje, ekonomija zasnovana na znanju, ekonomski razvoj, smanjenje siromaštva, razvoj društva

IZVOR:  World Bank

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2002

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

Dokument je dostupan ovde

Knowledge and skill development in developing and transitional economies

Na početku ovog izveštaja postavlјen je okvir za razumevanje suštine ekonomija i društva zasnovanih na znanju i izazova koje nose sa sobom; potom su predstavlјene dve makro-analize na osnovu kojih su izvedeni zaklјučci i date preporuke za razvoj znanja i veština u tranzicionim ekonomijama i ekonomijama u razvoju.

KLJUČNE REČI: ekonomija zasnovana na znanju, društvo zasnovano na znanju, celoživotno učenje, razvoj veština

IZVOR:  UK Department of International Development (DFID), World Bank

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2006

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

Dokument je dostupan ovde

Education in a time of global economic crisis

U vreme globalne ekonomske krize privlačnim se može činiti rešenje da se smanje izdvajanja za obrazovanje, što bi bio kratkovid potez koji bi na kraju bi rezultirao ozbilјnim padom u budućim obrazovnim ishodima. U ovom tekstu se opisuju očekivani uticaji krize na obrazovanje, kao i načini na koje vlade država i donatori mogu da odgovore na ove izazove

KLJUČNE REČI: ekonomska kriza, ulaganja, finansiranje

IZVOR:  World Bank

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2009

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

Dokument je dostupan ovde 

Linking education policy to labor market outcomes

U ovoj studiji se razmatra povezanost obrazovanja i tržišta rada i ukazuje na to da se pored ranog ulaganja u kognitivne i nekognitivne veštine (što povećava efikasnost učenja i time smanjuje troškove ulaganja u učenje u starijem dobu), kao značajni pokazuju kvalitet i efikasnost obrazovanja, kao i povezanost obrazovne politike sa širim makroekonomskim kontekstom.

KLJUČNE REČI: obrazovna politika, tržište rada, veštine, ulaganje u obrazovanje, kvalitet, efikasnost, ekonomija

IZVOR:  World Bank

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2008

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

Dokument je dostupan ovde

Lifelong learning in the global knowledge economy: challenges for developing countries

U ovom izveštaju analizirani su izazovi koje pred obrazovne sisteme postavlja razvoj ekonomije zasnovane na znanju. Ukazano je, takođe, na različite obrazovno-političke odgovore na ove izazove i opcije za razvoj funkcionalnih sistema celoživotnog učenja u zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji.

KLJUČNE REČI: celoživotno učenje, ekonomija zasnovana na znanju, zemlje u razvoju

IZVOR:  World Bank

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2003

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

Dokument je dostupan ovde

Education quality and economic growth

U ovoj studiji razmatra se uticaj kvaliteta obrazovanja i dostupnosti obrazovanja na ekonomski razvoj. Zaključak je da su razlike u obrazovnim postignućima značajnije u objašnjavanju razlika između zemalja u rastu privredne produktivnosti, nego što su razlike u prosečnoj dužini školovanja ili postotcima upisanih učenika.

KLJUČNE REČI: kvalitet, ekonomski razvoj, obrazovna postignuća, godine školovanja

IZVOR:  World Bank

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2007

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

Dokument je dostupan ovde

Globalization and educational reform: what planners need to know

U ovoj knjizi istražuje se šta je to globalizacija i kakve ona implikacije ima na kontekst u kome funkcioniše obrazovni sektor. Analizira se, dalje, kako u ovim promenjenim okolnostima globalizacija utiče na različite aspekte obrazovnog procesa.

KLJUČNE REČI: globalizacija, tržište rada, decentralizacija, privatizacija, evaluacija

IZVOR:  IIEP UNESCO

GODINA OBJAVLJIVANJA: 1999

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

Dokument je dostupan ovde

PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, policies and practicies (Vol. IV)

Kroz analizu PISA podataka, publikacija razmatra pitanje povezanosti učeničkih postignuća sa različitim karakteristikama pojedinačnih škola i obrazovnog sistema u celini, poput načina na koji škole selektuju i grupišu učenike, resursa koje država opredeljuje za obrazovanje, školske klime i drugih karakteristika sredine za učenje koju kreira škola i dr.

 

KLJUČNE REČI:           PISA, obrazovne politike, obrazovni sistem, sredina za učenje, obrazovne prakse

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2013

TIP DOKUMENTA:                               Izveštaj

Dokument je dostupan ovde