Do Teacher Induction and Mentoring Matter?

U ovoj studiji se razmatra da li programi uvođenja u posao imaju pozitivan efekat na zadržavanje nastavnika početnika. Pažnja je, takođe, posvećena različitim tipovima i komponentama uvođenja u posao, uklјučujući mentorisanje, grupne aktivnosti, obezbeđivanje dodatnih resursa i redukovanje obima posla.

KLjUČNE REČI: nastavnici, uvođenje u posao, nastavnici početnici, mentorisanje

IZVOR: University of Pennsylvania

GODINA OBJAVLjIVANјA: 2004

TIP DOKUMENTA:  Istraživanje

JEZIK: engleski

Dokument je dostupan ovde

Keeping New Teachers: A First Look at the Influences of Induction in the Chicago Public Schools

Ovaj tekst predstavlјa prvi pogled na efekte uvođenja u posao u državnim školama u Čikagu. Na osnovu istraživačkih podataka izvedeni su zaklјučci o tome koliki su efekti učešća nastavnika u programima uvođenja u posao na to kako nastavnici procenjuju kvalitet svojih prvih nastavnih iskustava, da li planiraju da ostanu u profesiji i da li planiraju da ostanu u istoj školi.

KLjUČNE REČI: novi nastavnici, uvođenje u posao, mentorisanje

IZVOR: Consortium on Chicago School Research

GODINA OBJAVLjIVANјA: 2007

TIP DOKUMENTA:  Izveštaj

JEZIK: engleski

Dokument je dostupan ovde