Teacher professional learning and development

U ovom tekstu data je sinteza istraživanja o onim oblicima učenja i profesionalnog razvoja nastavnika za koje se pokazalo da imaju pozitivan uticaj na postignuća učenika. Knjižica je posebno korisna onima koji pomažu nastavnicima u razvijanju svojih profesionalnih veština.

KLjUČNE REČI: nastavnici, profesionalni razvoj nastavnika  

IZVOR: IBE UNESCO

GODINA OBJAVLjIVANjA: 2008

TIP DOKUMENTA:  Istraživačka sinteza

JEZIK: engleski

Dokument je dostupan ovde

Obrazovanje nastavnika u zemlјama Jugoistočne Evrope: trenutno stanje i pogled u budućnost – Nacionalni izveštaj za Srbiju

Ovaj izveštaj  o obrazovanju nastavnika u Srbiji izdvojeni je deo publikacije Obrazovanje nastavnika u zemlјama Jugoistočne Evrope: trenutno stanje i pogled u budućnost. Izveštaj se sastoji iz 7 poglavlјa: opis obrazovnog sistema, opis nastavničke populacije, inicijalno obrazovanje nastavnika, sistem profesionalnog razvoja nastavnika, noviji trendovi, međunarodna saradnja u obrazovanju nastavnika i zaklјučci i preporuke.

KLjUČNE REČI: nastavnici, obrazovanje nastavnika, profesionalni razvoj nastavnika

IZVOR: South-east European Education Co-operation Network

GODINA OBJAVLjIVANjA: 2006

TIP DOKUMENTA:  Izveštaj

JEZIK: srpski

Dokument je dostupan ovde

Quality Assurance in Teacher Education in Europe

U ovoj studiji predstavlјeni su aktuelni mehanizmi vrednovanja i akreditovanja institucija i programa inicijalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju u 30 evropskih zemalјa. Razmatrane su regulativa, procedure i kriterijumi internog i eksternog vrednovanja inicijalnog obrazovanja nastavnika, kao i vrednovanje tela zaduženih za stručno usavršavanje nastavnika. U studiji su, takođe, opisane aktuelne nacionalne debate i reforme usmerene na osiguranje kvaliteta u ovoj oblasti.

KLjUČNE REČI: vrednovanje, kvalitet obrazovanja, nastavnici, obrazovanje nastavnika, profesionalni razvoj, Evropa

IZVOR: Eurydice

GODINA OBJAVLjIVANjA: 2006

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

JEZIK: engleski

Dokument je dostupan ovde

The prospects of teacher education in South-east Europe

Ova publikacija namenjena je čitaocima koji su zainteresovani za obrazovanje nastavnika u zemlјama Jugoistočne Evrope – onima koji obrazuju buduće nastavnike, onima koji učestvuju u realizaciji programa stručnog usavršavanja, istraživačima u ovom području, onima koji su uklјučeni u kreiranje obrazovne politike i odlučivanje, novinarima, široj javnosti, ali pre svega, namenjena je nastavnicima zaposlenima u školama i direktorima škola.

KLjUČNE REČI: nastavnici, obrazovanje nastavnika, profesionalni razvoj nastavnika

IZVOR: South-east European Education Co-operation Network

GODINA OBJAVLjIVANjA: 2006

TIP DOKUMENTA:  Izveštaj

JEZIK: engleski

Dokument je dostupan ovde

Vodič za unapređivanje inkluzivne obrazovne prakse

Ovaj Vodič predstavlјa pokušaj da se nastavnicima, obrazovnim ustanovama, roditelјima, učenicima, lokalnim zajednicama, kao i drugim učesnicima uobrazovnom procesu, predstave realnost i mogućnosti inkluzivnog obrazovanjakod nas da bi zajednički delovali i učestvovali u izgradnji inkluzivne klime unašem obrazovanju i društvu u celini.

KLJUČNE REČI: inkluzivno obrazovanje, nastavnici

IZVOR: Fond za otvoreno društvo

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2007

TIP DOKUMENTA: Priručnik

Dokument je dostupan ovde