Usaglašavanje programa obrazovanja prosvetnih radnika u zemlјama Zapadnog Balkana

Ova publikacija će biti od koristi pre svega učesnicima u planiranju i razvoju programa relevantnih visokoškolskih ustanova koje se nalaze u različitim fazama sprovođenja reformi koje je doneo Bolonjski proces. Istovremeno, izneti nalazi predstavlјaju važan izvor infomacija za kreatore politika u zemlјama učesnicima koji se bave standardima za nastavničku profesiju. Konačno, oni mogu biti od jednake važnosti za same zaposlene u obrazovanju kao sredstvo samoprocene i lične orijentacije u okviru standarda, i planiranju stručnog usavršavanja.

KLjUČNE REČI: obrazovanje nastavnika, nastavničke kompetencije, nastavnička politika, kurikulum

IZVOR: Centar za obrazovne politike

GODINA OBJAVLjIVANjA: 2008

TIP DOKUMENTA:  Istraživanje

JEZIK: srpski

Dokument je dostupan ovde

The prospects of teacher education in South-east Europe

Ova publikacija namenjena je čitaocima koji su zainteresovani za obrazovanje nastavnika u zemlјama Jugoistočne Evrope – onima koji obrazuju buduće nastavnike, onima koji učestvuju u realizaciji programa stručnog usavršavanja, istraživačima u ovom području, onima koji su uklјučeni u kreiranje obrazovne politike i odlučivanje, novinarima, široj javnosti, ali pre svega, namenjena je nastavnicima zaposlenima u školama i direktorima škola.

KLjUČNE REČI: nastavnici, obrazovanje nastavnika, profesionalni razvoj nastavnika

IZVOR: South-east European Education Co-operation Network

GODINA OBJAVLjIVANjA: 2006

TIP DOKUMENTA:  Izveštaj

JEZIK: engleski

Dokument je dostupan ovde

Obrazovanje nastavnika u zemlјama Jugoistočne Evrope: trenutno stanje i pogled u budućnost – Nacionalni izveštaj za Srbiju

Ovaj izveštaj  o obrazovanju nastavnika u Srbiji izdvojeni je deo publikacije Obrazovanje nastavnika u zemlјama Jugoistočne Evrope: trenutno stanje i pogled u budućnost. Izveštaj se sastoji iz 7 poglavlјa: opis obrazovnog sistema, opis nastavničke populacije, inicijalno obrazovanje nastavnika, sistem profesionalnog razvoja nastavnika, noviji trendovi, međunarodna saradnja u obrazovanju nastavnika i zaklјučci i preporuke.

KLjUČNE REČI: nastavnici, obrazovanje nastavnika, profesionalni razvoj nastavnika

IZVOR: South-east European Education Co-operation Network

GODINA OBJAVLjIVANjA: 2006

TIP DOKUMENTA:  Izveštaj

JEZIK: srpski

Dokument je dostupan ovde

Quality Assurance in Teacher Education in Europe

U ovoj studiji predstavlјeni su aktuelni mehanizmi vrednovanja i akreditovanja institucija i programa inicijalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju u 30 evropskih zemalјa. Razmatrane su regulativa, procedure i kriterijumi internog i eksternog vrednovanja inicijalnog obrazovanja nastavnika, kao i vrednovanje tela zaduženih za stručno usavršavanje nastavnika. U studiji su, takođe, opisane aktuelne nacionalne debate i reforme usmerene na osiguranje kvaliteta u ovoj oblasti.

KLjUČNE REČI: vrednovanje, kvalitet obrazovanja, nastavnici, obrazovanje nastavnika, profesionalni razvoj, Evropa

IZVOR: Eurydice

GODINA OBJAVLjIVANjA: 2006

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

JEZIK: engleski

Dokument je dostupan ovde

Initial training and transition to working life. Volume 3: The teaching profession in Europe: Profile, trends and concerns.

U ovoj publikaciji analiziraju se, za 30 evropskih zemalјa, različiti aspekti inicijalnog obrazovanja nastavnika (organizacija, struktura i sadržaj kao i pregled reformi preduzetih od 1970) i mere facilitiranja ulaska novih nastavnika u profesionalni život.

KLjUČNE REČI: inicijalno obrazovanje nastavnika, nastavnici, Evropa

IZVOR: Eurydice

GODINA OBJAVLjIVANjA: 2002

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

JEZIK: engleski

Dokument je dostupan ovde