Do Parents’ Occupation Have an Impact on Student Performance?

Publikacija razmatra povezanost između zanimanja roditelja i školskog postignuća učenika, osvetljavajući na koji način se ova veza razlikuje u različitim zemljama. Neke zemlje uspevaju da obezbede visoka postignuća svojih učenika bez obzira na to čime im se roditelji bave, dok u drugim zemljama to nije slučaj.

 

KLJUČNE REČI:                  PISA, postignuće učenika, zanimanje roditelja

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2014

TIP DOKUMENTA:           Istraživanje

 

Dokument je dostupan ovde