Looking Beyond the Numbers: Stakeholders and Multiple School Accountability

U mnogim OECD zemljama jedno od pitanja kojima se bave delovi vlasti zaduženi za obrazovanje jeste: kako obezbediti da škole i školski odbori preuzimaju odgovornost za odluke koje donose. U ovom radu analiziraju se mehanizmi kojima se to nastoji obezbediti i zastupa stanovište da se vertikalne mere odgovornosti mogu ojačati horizontalnim merama koje bi uključile povećan broj zainteresovanih strana.

 

KLJUČNE REČI: autonomija škola, mehanizmi odgovornosti

IZVOR: OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2013

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

 

Dokument je dostupan ovde

Learning standards, Teaching Standards and Standards for School Principals. A comparative study

Studija analizira razvoj, karakteristike i implementaciju standarda u različitim OECD zemljama, fokusirajući se na tri nivoa za koje se standardi mogu razviti: (1) učenici i njihovo učenje; (2) nastavnici i (3) direktori škola i njihova efikasnost. U istraživanju se analiziraju standardi i obrazovne politike uz fokus na specifične pristupe zastupljene u brojnim OECD zemljama i zemljama partnerima.

 

KLJUČNE REČI:                  standardi učenja, standardi nastave, standardi efikasnosti školskih direktora

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2014

TIP DOKUMENTA:                          Istraživanje

 

Dokument je dostupan ovde

PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, policies and practicies (Vol. IV)

Kroz analizu PISA podataka, publikacija razmatra pitanje povezanosti učeničkih postignuća sa različitim karakteristikama pojedinačnih škola i obrazovnog sistema u celini, poput načina na koji škole selektuju i grupišu učenike, resursa koje država opredeljuje za obrazovanje, školske klime i drugih karakteristika sredine za učenje koju kreira škola i dr.

 

KLJUČNE REČI:           PISA, obrazovne politike, obrazovni sistem, sredina za učenje, obrazovne prakse

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2013

TIP DOKUMENTA:                               Izveštaj

Dokument je dostupan ovde