Analysis of the Predictive Power of PISA Test Items

U izveštaju se analizita u kojoj meri odgovori učenika na PISA 2003 zadacima iz oblasti matematike i rešavanja problema mogu da predvide njihov obrazovni uspeh 2007 i 2010. godine. Rezultati pokazuju da se zadaci međusobno razlikuju prema prediktivnoj moći.

 

KLJUČNE REČI: prediktivna moć, PISA zadaci

IZVOR: OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2013

TIP DOKUMENTA:  Istraživački izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

PISA in Low and Middle Income Countries

Publikacija se bavi izazovima sa kojima se suočavaju zemlje sa niskim i prosečnim primanjima prilikom donošenja odluka u oblasti obrazovne politike, a na osnovu PISA rezultata. Izazovi su ilustrovani na primerima Tunisa i Kirgistana.

 

KLJUČNE REČI: zemlje sa niskim primanjima, zemlje sa prosečnim primanjima, PISA, obrazovna politika

IZVOR:  OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:  2013

TIP DOKUMENTA:  Istraživački izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde 

Schooling Matters: Opportunity to Learn in PISA 2012

Brojne međunarodne studije iz oblasti obrazovanja uključile su u svoja istraživanja i neku meru prilika za učenje učenika (najčešće operacionalizovanu preko vremena provedenog u školi). Pitanje koje je ostalo otvoreno, međutim, jeste pitanje povezanosti konkretnih sadržaja sa kojima se učenici susreću tokom školovanja i njihovog postignuća na testiranju koje zahteva primenu znanja, poput PISA testova. Ovaj rad bavi se upravo tim pitanjem na podacima PISA 2012.

 

KLJUČNE REČI: prilike za učenje, primenljivo znanje, PISA

IZVOR: OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2014

TIP DOKUMENTA:  Istraživački izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills

Ovaj izveštaj sadrži rezultate istraživanja o veštinama odraslih iz PIAAC studije koja isputje u kojoj meri su određene veštine prisutne kod odraslih ljudi u 22 OECD zemlje i dve partnerske zemlje. Istraživanje je imalo za cilj da otkrije u kojoj meri su kod odraslih stanovnika ovih zemalja razvijene ključne veštine (čitalačka pismenost, matematička pismenost i rešavanje problema) i na koji način se koriste na poslu i u svakodnevnom životu.

 

KLJUČNE REČI: odrasli,  PIAAC,  čitalačka pismenost,  matematička pismenost, rešavanje problema

IZVOR:  OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2013

TIP DOKUMENTA:  Izveštaj

Dokument je dostupan ovde

PISA 2012 Results: Ready to Learn. Students’ Engagement, Drive ans Self-Beliefs (Vol. III) – preliminary version

Treći tom PISA 2012 rezultata bavi se uključenošću učenika u školske zadatke, njihovom motivacijom za uspeh i uverenjima u vezi sa nastavom matematike.

KLJUČNE REČI:                   učenička motivacija, učenička uverenja, učenje matematike, PISA

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2014

TIP DOKUMENTA:                          Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

PISA 2012 Results: Excellence through Equity: Giving Every Student Chance to Succeed (Vol. II)

Drugi tom PISA 2012 rezultata definiše i meri jednakost u obrazovanju u zemljama učesnicama u PISA studiji i analizira razvoj jednakosti u obrazovanju u periodu između PISA testiranja 2003 i 2012.

KLJUČNE REČI:                  jednakost u obrazovanju, PISA testiranje

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2014

TIP DOKUMENTA:                               Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

Who are the school truants?

Izveštaj prikazuje podatke o učestalosti neopravdanog izostajanja sa nastave učenika koji su učestvovali u PISA testiranju. Ovi podaci razmatraju se u odnosu na postignuće učenika na PISA testiranju u domenu matematike.

KLJUČNE REČI:                  neopravdano izostajanje sa časova, PISA testiranje, matematika

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2014

TIP DOKUMENTA:                               Istraživački izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do. Student Performances in Mathematics, Reading and Science (Vol I)

Publikacija prezentuje PISA 2012 rezultate, sumirajući postignuća učenika na testiranju u okviru ove studije. Izveštaj se bavi načinom na koji se postignuće učenika definiše, meri i o njemu izveštava. Takođe, u njemu su prikazani rezultati testiranja u zemljama koje su učestvovale u PISA 2012.

 

KLJUČNE REČI:                  PISA, učenička postignuća, testiranje učenika, matematika, čitanje, nauka

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2014

TIP DOKUMENTA:                               Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, policies and practicies (Vol. IV)

Kroz analizu PISA podataka, publikacija razmatra pitanje povezanosti učeničkih postignuća sa različitim karakteristikama pojedinačnih škola i obrazovnog sistema u celini, poput načina na koji škole selektuju i grupišu učenike, resursa koje država opredeljuje za obrazovanje, školske klime i drugih karakteristika sredine za učenje koju kreira škola i dr.

 

KLJUČNE REČI:           PISA, obrazovne politike, obrazovni sistem, sredina za učenje, obrazovne prakse

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2013

TIP DOKUMENTA:                               Izveštaj

Dokument je dostupan ovde