Promoting Skills for Innovation in Higher Education: A Literature Review on the Effectivness of Problem-based Learning and of Teachig Behaviours

Ovaj članak ima za cilj da kroz pregled relevatnih podataka osvetli pitanje osnaživanja veština za izgrađivanje inovacija kroz visokoškolsku nastavu baziranu na učenju kroz rešavanje problema. Analizira se i u kojoj meri nastava zasnovana na učenju kroz rešavanje problema može biti efikasan način da se kod studenata razvijaju različite domeno-specifične i transferne veštine značajne za izgrađivanje inovacija.

 

KLJUČNE REČI: fakultetska nastava, učenje kroz rešavanje problema, veštine značajne za razvoj inovacija

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2014

TIP DOKUMENTA:                               Pregledni članak

 

Dokument je dostupan ovde