Hybrid Learning Environments: Merging Learning and Work Processes to Facilitate Knowledge Integration and Transitions

Ovaj rad se bavi problemom tranzicije između obrazovanja i radnog mesta. Da bi ovaj prelazak bio bez problema, neophodno je da učenici tokom obrazovanja razviju integrisanu bazu znanja, što nije jednostavno usled toga što većina obrazovnih sistema obezbeđuje fragmetisano ovladavanje znanjima i iskustvima. U cilju prevazilaženja ovog problema, autori predlažu da se obrazovni fokus pomeri sa individualnog učenika na sredinu za učenje.

 

KLJUČNE REČI: sredina za učenje, integracija znanja, tranzicija između obrazovanja i radnog mesta

IZVOR: OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:  2013

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

 

Dokument je dostupan ovde

Bringing About Curriculum Innovations: Implicit Approaches in the OECD Area

U radu se diskutuje argumentacija za dva pristupa uvođenja inovacija u obrazovanje – jedan koji se zasniva na centralizovano donetim odlukama u vezi kurikuluma i drugi, zasnovan na odlukama pojedinačnih škola. Brojni strukturalni faktori koji mogu imati uticaja na uvođenje inovacija su analizirani, kao i načini na koje zainteresovane strane mogu uticati na inoviranje kurikuluma. Studija kombinuje brojne OECD i UNESCO podatke, fokusirajući se posebno da više razrede osnovne škole.

 

KLJUČNE REČI: kurikulum, inovacije

IZVOR: OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2013

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

 

Dokument je dostupan ovde