Regional Report on the Development and State of the Art of Adult Learning and Education – South East Europe

U ovom izveštaju detalјno je predstavlјen politički, ekonomski i društveni kontekst obrazovanja odraslih u zemlјama Jugoistočne Evrope. U njemu su rezimirani glavni izazovi i uspesi u oblastima koje čine okosnicu nacionalnih izveštaja. Dalјe, u izveštaju se ističu klјučne teme i trendovi obrazovanja odraslih u regionu i definišu očekivanja i preporuke za međunarodnu konferenciju CONFINTEA VI.

KLJUČNE REČI: obrazovanje odraslih, celoživotno učenje, Jugoistočna Evropa

IZVOR:  dvv international – Regional Office for South East Europe

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2009

TIP DOKUMENTA: Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

Non-Vocational Adult Education in Europe

U ovoj studiji opisana je pozicija obrazovanja odraslih, koje nije stručno orijentisano, u 30 evropskih zemalјa. Razmotreni su različiti aspekti ove vrste obrazovne ponude kao što su: finansijski, zakonski i obrazovno-politički okvir, cilјevi i cilјne grupe, organizacija (tipovi institucija, uslovi upisa, programski pristupi i sadržaji, kvalifikacije, obrazovno orijentisanje i osiguranje kvaliteta) i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika/trenera.

KLJUČNE REČI: obrazovanje odraslih, celoživotno učenje, neformalno obrazovanje, Evropa

IZVOR:  Eurydice

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2007

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

 

Dokument je dostupan ovde

Akcioni plan za obrazovanje odraslih: uvek je dobro vreme za učenje

U ovom dokumentu Evropska komisija predstavlјa akcioni plan za razvijanje efikasnog i dostupnog sistema obrazovanja odraslih. Glavni cilјevi plana se odnose na participaciju, kvalitet i efikasnost sistema, priznavanje rezultata obrazovanja i na praćenje sektora. Ovaj akcioni plan se fokusira na ranjive grupe koje taj status imaju zbog niskih nivoa pismenosti, neadekvatnih radnih veština i/ili veština za uspešnu integraciju u društvo.

KLJUČNE REČI: obrazovanje odraslih, celoživotno učenje

IZVOR:  Evropska komisija

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2007

TIP DOKUMENTA: Akcioni plan

 

Dokument je dostupan ovde

Obrazovanje odraslih: nikada nije kasno za učenje

U ovom dokumentu Evropske komisije analizira se situacija u oblasti obrazovanja odraslih, identifikuju glavni izazovi i predlažu vrste akcija kako bi se što bolјe odgovorilo na ove izazove. Evropska komisija želi da ovim dokumentom ohrabri zemlјe članice Evropske unije da povećaju i konsoliduju prilike za učenje odraslih i da ih učine svima dostupne.

KLJUČNE REČI: obrazovanje odraslih, celoživotno učenje

IZVOR:  Evropska komisija

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2006

TIP DOKUMENTA:  Komunikacija

 

Dokument je dostupan ovde

Hamburška deklaracija o učenju odraslih i Agenda za budućnost

Ova dva dokumenta proistekla su iz Pete međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih održanoj u Hamburgu 1997. godine (CONFINTEA V). U Hamburškoj deklaraciji je evidentna prekretnica u razumevanju obrazovanja odraslih, tako da je ono u njoj definisano na holistički način i u okviru perspektive celoživotnog učenja. U Agendi za budućnost detalјnije je predstavlјeno ovo novo viđenje i nova posvećenost razvoju obrazovanja odraslih.

KLJUČNE REČI: obrazovanje odraslih, celoživotno učenje

IZVOR:  UNESCO

GODINA OBJAVLJIVANJA: 1997

TIP DOKUMENTA:  Deklaracija

 

Dokument je dostupan ovde

Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji

Dokument predstavlja obuhvatan pregled pravaca razvoja u domenu obrazovanja odraslih u Srbiji

KLJUČNE REČI: obrazovanje odraslih, celoživotno učenje, socijalni partneri, obrazovna politika

IZVOR:  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2006

TIP DOKUMENTA:  Strategija

 

Dokument je dostupan ovde

 

Nacionalni izveštaj o razvoju i stanju obrazovanja i učenja odraslih – Srbija

Ovaj Nacionalni izveštaj podnet je UNESKO-u u sklopu priprema za međunarodnu konferenciju CONFINTEA VI. Izveštaj sadrži pet poglavlјa: Politika, zakonodavstvo i finansiranje; Ponuda, participacija i postignuća; Istraživanja, inovacije i dobra praksa; Pismenost odraslih; i Perspektive razvoja obrazovanja i učenja odraslih.

KLJUČNE REČI: obrazovanje odraslih, celoživotno učenje, socijalni partneri

IZVOR:  Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2009

TIP DOKUMENTA:  Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde srp eng

Monitoring Adult Learning Policies: A Theoretical Framework and Indicators

Nakon definisanja liste od 18 obrazovnih ciljeva u oblasti učenja odraslih, razvijeni su teorijski okvir i indikatori koji su neophodni za praćenje nivoa ostvarenosti postavljenih ciljeva. Rad prikazuje razvijeni teorijski okvir i daje pregled 44 indikatora.

 

KLJUČNE REČI: obrazovanje odraslih, indikatori, praćenje

IZVOR:  OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2013

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

 

Dokument je dostupan ovde