ECER 2014

EERA i Univerzitet u Portu (Portugal) pozivaju istraživače u oblasti obrazovanja do prijave radove na Evropskoj konferenciji u oblasti istraživanja obrazovanja (European Conference on Educational Research-ECER 2014). Godišnja konferencija se održava u organizaciji European Educational Research Association (EERA) i redovno okuplja oko 2 500 istraživača u ovoj oblasti. Više informacija možete pronaći na:

Conference flyer

Call for proposals