Home

Udruženje Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji je dobrovolјno, nevladino i neprofitno udruženje. Osnovi cilj Društva je da poveže istraživače u oblasti obrazovanja u Srbiji i podstakne uspešnu naučno-istraživačku saradnju unutar ove oblasti. Takođe Društvo će aktivno raditi na povezivanju članova Društva sa međunarodnim organizacijama u oblasti obrazovanja, uz podsticanje rada i saradnje istraživača iz Srbije sa kolegama iz oblasti obrazovanja u evropskim i međunarodnim krugovima. Na kraju cilj Društva je i da aktivno povezuje istraživače u oblasti obrazovanja u Srbiji sa kreatorima obrazovne politike i podstiče saradnju u cilјu delotvornog odlučivanja.

Ako ste zaposleni u istraživačkoj instituciji, čija je delatnost (ili jedna od delatnosti) obavlјanje istraživanja u oblasti obrazovanja; zaposleni ste u naučno-nastavnoj instituciji; pohađate master ili doktorski program u nekoj naučno-nastavnoj instituciji u oblasti obrazovanja … pridružite nam se!

Kontaktirajete nas

Ako želite da nam postavite pitanje pišite nam na sledeću adresu:
sekretar@dios.edu.rs

ili ispunite kontakt formular

Dijalozi u obrazovanju 2018

Saznajte više

Resursi

Ovde možate pronaći izveštaje i publikacije relevantne za domen obrazovanja. Ukoliko postoji publikacija koju želite da dodamo u ovaj segment sajta, pišite nam.

Resursi